Gruppverksamhet

RFSL Stockholm bedriver ett omfattande stödarbete riktade mot olika grupper inom hbtq-communityt. Samtals- och stödmetoderna som vi använder i våra verksamheter är framtagna utifrån ett normkritiskt perspektiv. Stöd kan även erbjudas via vissa av våra medlemsgrupper samt genom kuratorer som samarbetar med RFSL Stockholm.

De olika stödverksamheterna hos RFSL Stockholm:
Migrationskonsultation Stöd (rådgivning) till nyanlända hbtq-personer och deras anhöriga.

Funkisprojektets hbtq-häng – För hbtq-personer som bor i gruppbostäder, servicebostad eller som jobbar på daglig verksamheter.

Startgrupp För dig över 25 år som har funderingar och tankar kring att vara icke-heterosexuell som du vill dela med andra likasinnade.

Samtalsgrupp Transit – För transpersoner i åldrarna 15-25 år

Stödgrupp Transit – För personer som befinner sig inom transvården i åldrarna 15-25 år