Uppföljning: hbtq-diplomering

Har er verksamhet redan hbtq-diplomerats? Önskar ni stöd och uppföljning till ert igångsatta arbete med normmedvetet bemötande och hbtq-kompetens? Utbildarna RFSL Stockholm har ett upplägg för just detta, med fokus på diskrimineringsfrågor och inkluderande bemötande. I uppföljningen utgår vi från dessa hållpunkter:

  • Säkerställa uppföljning av tidigare framtagen handlingsplan
  • Stötta medarbetarna i att omvandla kunskaper ifrån diplomeringen och vidareutbildningen till praktik i det dagliga arbetet.
  • Främja utvecklingsarbete med hbtq-frågor i respektive verksamheter
  • Fördjupa kunskaper kring normer som tar sig uttryck i den egna verksamheten/arbetsplatsen

Tid: 4 timmar

Kostnad: 20.000 kr exkl. moms

Klicka här för att boka utbildning!