Tematiska utbildningar kopplade till ert verksamhetsområde


Är ni intresserade av en utbildning om hbtq kopplat till ert specifika verksamhetsområde? Vill ni förstå mer om hur heteronormen påverkar just er målgrupp? Nedan hittar ni våra verksamhetsnära utbildningar som är mellan tre och sex timmar långa, och som utgår ifrån Utbildarna RFSL Stockholms expertisområden.


Hbtq och ungas fritid

Håller ni på att starta upp en separatistisk verksamhet för unga hbtq-personer eller vill ni göra er verksamhet mer inkluderande för alla unga oavsett sexualitet, könsidentitet och uttryck? På RFSL Stockholm har vi lång erfarenhet av att arbeta med unga hbtq-personer. Denna utbildning ger er perspektiv och verktyg för att fundera kring heteronormen, intersektionalitet och ungas fritid. Varje verksamhet får efter utbildningen ett exemplar av Egaliamodellen. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms


Hbtq och funktionsnormer

Den här utbildningen riktar sig till personal på gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet eller liknande. Här fokuserar vi på hur heteronormen och funktionsnormen samspelar och hur ni kan arbeta med hbtq-frågor i er verksamhet. RFSL Stockholm har under flera år arbetat med projekt och verksamheter för och av personer med normbrytande funktionssätt. Varje verksamhet får efter utbildningen ett exemplar av Hbtq-handbokenJobba vidaresamt Min verklighet. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms


Hbtq, migration och asyl

Möter ni nyanlända, asylsökande eller personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, i ert arbete? Den här utbildningen fokuserar på asylsökande hbtq-personers livsvillkor och erfarenheter samt ger tips på hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderande. Utbildningen grundar sig bland annat i erfarenheter ifrån RFSL Stockholms medlemsgrupp Newcomers.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms


Hbtq, åldrande och äldreomsorg

Är ni intresserade av att förstå mer om hur det är att åldras och möta äldreomsorgen som hbtq-person? Den här utbildningen ger kunskap kring hbtq och åldrande, svensk hbtq-historia och tips på inkluderande bemötande inom äldreomsorgen. 

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms


Hbtq i skola och förskola

Vill ni ha konkreta verktyg för att arbeta kring normer, intersektionalitet och likabehandling med era elever? Behöver ni tips på hur ni kan prata med yngre barn om normer och likabehandling på er förskola? Den här utbildningen ger er handfasta verktyg för detta! Vi testar övningar i grupp och diskuterar hur de kan anpassas och användas i er verksamhet med barn/elever. Vi pratar om hur frågor kring normer, kön och sexualitet kan integreras i skolan eller förskolans övriga verksamhet. Varje verksamhet får efter utbildningen en gedigen tipslista på gratis metodmaterial för förskola och skola. Utbildningen är framtagen av utbildade pedagoger med erfarenhet av att arbeta i förskola och skola.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms


Regnbågsfamiljer

Är ni intresserade av att veta mer om regnbågsfamiljer och de utmaningar de kan möta i sin vardag? Den här utbildningen riktar sig till alla som möter familjer i sin yrkesroll inom exempelvis förskola, socialtjänst och psykiatri. Utbildningen grundar sig i RFSL Stockholms mångåriga arbete med regnbågsfamiljer och ger tips på hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderande för alla typer av familjer.

Tid: 3-6 timmar 

Pris: 20.000 – 25.000 kr exkl. moms

Klicka här för att boka utbildning!