Litteraturtips

Normkritiska metodmaterial -för dig som söker verktyg för att arbeta normkritiskt i praktiken

Under Huden (RFSL Stockholm och RFSL Ungdom 2010)
Ett metodmaterial om sexualundervisning och normkritisk pedagogik.

BRYT (RFSL Ungdom 2011)
Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet.

Någonstans går gränsen (RFSL Stockholm 2004)
En lärarhandledning om kön, sexualitet och normer i unga människors liv.

I normens öga (Brade m.fl, Stiftelsen Friends 2008)
Metoder för en normbrytande undervisning.

Litteraturtips -för dig som vill veta mer om teorierna bakom normkritisk pedagogik

Normkritisk pedagogik -makt, lärande och strategier för förändring
(Darj Bromseth (red) 2010)

Skola i normer
(Martinsson & Reimers (red) 2008)

Lika värde, lika villkor? arbete mot diskriminering i skola och förskola
(Nordenmark & Rosen 2008)

Troubling Education; queer activism and antiopressive pedagogy
(Kumashiro 2002)

Norms at work; challeging homophobia and heteronormativity
(Martinsson et al 2007)