Våra utbildningar

Föreläsningar

Våra föreläsningar ger kunskap och strategier för att öka HBTQ-kompetens och bidra till ett likvärdigt bemötande. Formaten är allt ifrån 1 timmes kunskapshöjning till 3 timmars fördjupande föreläsning. Önskar ni anpassa föreläsningarna till er specifika verksamhet är det möjligt, då tillkommer kostnader som ges via offert. Deltagarantalet kan vara upp till 400 personer.

HBTQ-grund 1:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm

Tid: 1 timma

Pris: 10.000 kr exkl. moms

HBTQ-grund 2:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser

Tid: 2 timmar

Pris: 15.000 kr exkl. moms

HBTQ-grund 3:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser
 • HBTQ-personers livsvillkor – historik och hälsa
 • strategier för inkluderande bemötande

Tid: 3 tim

Pris: 20.000 kr exkl. moms

 

Workshops

Våra workshops ger samma kunskapsgrunder som föreläsningarna, men med fokus på görandet. Bokar ni en workshop får ni en kunskapsgrund men också utrymme att jobba tillsammans i grupp. Vill ni lägga extra fokus på HBTQ kopplat till er egen verksamhet och förändringsarbete, kan ni boka vår påbyggnadsdel där ni får möjlighet att arbeta med frågorna riktigt verksamhetsnära.

Deltagarantalet för en workshop kan vara upp till 40 personer – är deltagargruppen större än så tillkommer kostnader för ytterligare utbildare.

HBTQ-workshop 1:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser

Tid: 2 timmar

Pris: 15.000 kr exkl. moms

HBTQ-workshop 2:

 • genomgång av sexualitet och kön
 • viktiga begrepp
 • hetero- och cisnorm
 • normkritiska perspektiv
 • normsamverkan och dess konsekvenser
 • aktiva åtgärder
 • systematiskt förändringsarbete / verksamhetsutveckling

Tid: 3 tim

Pris: 20.000 kr exkl. moms

HBTQ-påbyggnad:

 • HBTQ kopplat till det specifika verksamhetsområdet
 • praktiskt förändringsarbete
 • verksamhetsutveckling utifrån den specifika verksamheten

Tid: 2-3 timmar

Förkunskapskrav: tidigare genomförd grundföreläsning / workshop från RFSL Stockholm

Pris: lämnas via offert

Handledning och konsultation

Har ni tidigare anlitat oss för utbildning och är igång med likabehandlingsarbete och HBTQ? Då finns det möjlighet att boka oss för handledning och konsultation där vi kan följa upp de idéer och tankar som uppkommit sen sist. Har ni inte anlitat oss tidigare men har ett aktivt arbete med till exempel verksamhetsutveckling eller HBTQ-kompetens på arbetsplatsen kan ni såklart också boka oss – hör av er så hittar vi en lösning!

Vi kan bidra med handledning och konsultation kring exempelvis:

 • uppföljning av handlingsplaner
 • hur ni kan utvärdera genomförda insatser
 • påbörjad handlingsplan (målformulering, indikatorer, insatser)
 • verksamhetens pågående praktiska arbete med HBTQ-kompetens
 • utmaningar kring bemötande

Tid: beroende på uppdraget

Pris: lämnas via offert.

Heldag & längre satsningar

Heldagar och längre satsningar med flera utbildningstillfällen kan innehålla de koncept som finns beskrivna under föreläsningar (länk) och workshops (länk), men kan också skräddarsys av våra utbildare för att passa just er verksamhet och syfte.

En heldag täcker samma ämnesområden som beskrivs i våra kortare utbildningar, men ger större möjlighet till fördjupning och aktivt arbete med deltagargruppen. En heldag kan beställas med ett standardupplägg eller anpassas till verksamhet eller ämnesområde.

Tid standardupplägg: 5-6 timmar

Pris standardupplägg: 30.000

Pris heldag anpassad till verksamhet eller ämnesområde: lämnas via offert

Antal deltagare: max 40 personer – är deltagargruppen större tillkommer kostnader för ytterligare utbildare.

Längre satsningar med fler utbildningstillfällen är perfekt för er som vill starta ett långsiktigt arbete med just HBTQ och likabehandling i er verksamhet – vi har möjlighet att skräddarsy upplägg så att det passar just er.

Pris: lämnas via offert