Utbildningspaket

Våra utbildningspaket ger dig en uppfattning om vad vi har att erbjuda. Varje paket är två timmar långt. I samtliga paket ingår en grundläggande presentation av hbtq-begreppen, samt en grundläggande introduktion till begreppet normer och vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär. Det går att boka utbildningspaketen var för sig eller i olika kombinationer i form av hel- eller halvdagar. Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningsupplägg baserat på den aktuella gruppens förkunskaper, behov och förutsättningar.

Kön, sexualitet och begrepp
Denna utbildning innehåller en fördjupning gällande hur begreppen kön och sexualitet kan förstås samt en fördjupande genomgång av de ord som används för att på olika sätt beskriva könsidentitet och sexuell identitet (t.ex. hbtq, heterosexualitet, cisperson och queer).

Kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser
Denna utbildning innehåller en grundläggande genomgång av hur normer i allmänhet fungerar samt en fördjupning gällande kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser. Stor vikt läggs vid att skapa möjligheter för deltagarna att göra en reflektion gällande sin egen och andras position i det rådande kön- och sexualitetsnormsystemet samt vad dessa positioner innebär för konkreta fördelar och/eller nackdelar för olika individer.

Normkritisk pedagogik i praktiken
Denna utbildning riktar sig främst till personer som på olika sätt arbetar i pedagogisk verksamhet och/eller studerar pedagogik. Utbildningen innehåller, förutom en grundläggande genomgång av vad som karaktäriserar ett normkritiskt arbetssätt, konkreta tips och metoder för en normkritisk undervisning. Stor vikt läggs vid att deltagarna, utifrån sina förkunskaper, får möjlighet att prova olika normkritiska pedagogiska metoder samt utrymme att samtala om dessa.

Hbtq och föräldraskap
Vad är en familj? En förälder? Hur ser den juridiska situationen ut för olika familjekonstellationer och hur formar vi möten utan att påverkas av normativa föreställningar eller värderingar? Vi tar avstamp i vårt fleråriga arbete med projektet och hemsidan hbtqfamiljer.se och tillsammans skapar vi reflektion och dialog kring möten med olika familjer i det dagliga arbetet. Denna utbildning riktar sig särskilt till personer som möter olika typer av familjer i sitt arbete, exempelvis förskolepersonal, barnmorskor och familjerådgivare.

Att skapa ett likvärdigt bemötande
Denna utbildning riktar sig till personer som på olika sätt möter människor i sitt arbete, exempelvis personer som är yrkesverksamma inom vård och omsorg. Fokus läggs på att synliggöra heteronormativa antaganden i olika typer av bemötandesituationer samt att tillsammans hitta strategier för att förändra dessa antaganden. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska erbjuda ett inkluderande bemötande till sina patienter/ kunder/ klienter/ brukare.

Transpersoner; t i hbtq
Denna utbildning innehåller en fördjupning gällande trans, med speciellt fokus på unga transpersoners livssituation. Fokus läggs på en djupgående genomgång av begreppet transperson och dess innebörd samt på hur en könskorrigerande process går till i Sverige. Modulen innehåller vidare en presentation av den forskning som finns på området, främst gällande hälsosituationen i gruppen unga transpersoner.

Vill du boka en utbildning?
Fyll i vårt bokningsformulär (länk) eller e-posta till oss på utbildning@stockholm.rfsl.se, du kan även ringa oss på telefonnummer 070 888 27 00. Vi ser fram emot att ha en dialog med er! Varmt välkommen att höra av er till oss!