Som vi tidigare har meddelat så har vi fått in allvarliga anklagelser mot en tidigare medarbetare om att den har skadat medlemmar och besökare.

Vi har utrett detta internt och med en extern utredare från säkerhetsföretaget 2Secure AB. Den externa utredningen visar, med en övertygande tydlighet, att den tidigare medarbetaren har skadat medlemmar. Vi kan även konstatera att den tidigare medarbetaren har skadat medlemmars förtroende för föreningen. Därför har vi avslutat medarbetarens anställning. Vi har även bistått flera av de drabbade när de har anmält händelser till polisen. Styrelsen tackar alla som har ställt upp för vår utredning!

Att hantera den här typen av problem har varit svårt och tagit mycket kraft av oss. Men det är mycket viktigt att vi klarar av det och vi behöver bli bättre på det. Vår förening behöver utvecklas. Därför har vi inlett ett arbete med att ta fram rutiner och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. RFSL Stockholms verksamhet ska ske i säkra och trygga rum. Det är en central uppgift för styrelsen att säkerställa detta i hela vår organisation.

Om du är i behov av stöd så kan du vända dig till RFSL:s nationella stödmottagning. Vår t.f. verksamhetschef Aleksandra Karanovic kan hjälpa dig med kontakten. Hon nås på aleksandra.karanovic@rfsl.se

Jacob Tardell, ordförande RFSL Stockholm
ordforande@stockholm.rfsl.se