RFSL Stockholm utreder just nu anklagelser om olämpligt agerande från en medarbetares sida. Vi tar anklagelserna på största allvar. För oss är det viktigt att alltid kunna erbjuda trygga sammanhang för alla vi finns till för. Vi behöver även ta arbetsgivaransvar och värna tryggheten för medlemmar, medarbetare, besökare och aktiva i föreningen. 

En grundlig extern utredning, ledd av en expert hos säkerhetsföretaget 2Secure AB, är startad av RFSL Stockholms styrelse. Den här utredningen är central för oss för att ta reda på vad som har hänt och hur vi ska arbeta framöver. Beroende på vad utredningen visar kan vi komma att lämna ärendet vidare till rättsvårdande myndigheter. 

För alla inblandades skull är medarbetaren tagen ur tjänst medan utredningen pågår. 

Alla inblandade erbjuds stöd och uppmuntras att bidra till utredningen. 

Vi ber om förståelse för att vi inte kan ge mer utförlig information i detta skede av processen och hänvisar dig med frågor till info@rfsl.se eller 0723-30 50 24 (ej sms). 

Om du har information att dela med den externa utredningen och 2Secure så vill vi att du kontaktar Anna-Lena Stiernman på anna-lena.stiernman@2secure.se eller 070-233 15 13.