Föreläsningar

RFSL Stockholm har flera olika sorters föreläsningar.
Från kortare föreläsning som tar 1 timme 
till längre föreläsning som tar 3 timmar. 
Det kan vara max 400 personer på en föreläsning.

Här är exempel på våra föreläsningar
och vad man lär sig på en föreläsning.

HBTQ-grund 1: 

 • sexualitet och kön
 • viktiga hbtq-ord
 • hetero- och cisnorm 

Tid: 1 timme
Pris: 10.000 kr plus moms

HBTQ-grund 2:

 • sexualitet och kön
 • viktiga hbtq-ord 
 • hetero- och cisnorm
 • vad normkritik är
 • hur normer påverkar allas liv 

Tid: 2 timmar
Pris: 15.000 kr plus moms

HBTQ-grund 3:

 • sexualitet och kön
 • viktiga hbtq-ord 
 • hetero- och cisnorm
 • vad normkritik är
 • hur normer påverkar allas liv 
 • Hbtq-historia 
 • Hbtq-personers hälsa 
 • tips för att bemöta andra på ett bra sätt

Tid: 3 tim
Pris: 20.000 kr plus moms

Klicka här för att boka utbildning!