Nya ledamöter och suppleanter till styrelsen

RFSL Stockholm höll söndagen den 11 september ett extrainsatt årsmöte där det hölls fyllnadsval till styrelsen. Den nya styrelsen består av:

 

Andrés Esteche – ordförande
andres.esteche@stockholm.rfsl.se
Telefon: 076-787 65 51

Peter Sidlund Ponkala – vice ordförande
peter.sidlund.ponkala@stockholm.rfsl.se
Telefon: 076-787 65 52

Jenny Malmén – kassör
jenny.malmen@stockholm.rfsl.se

Fej Matti Ganebo Skantz – sekreterare
fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se

Mats Christiansen – ledamot
mats.christiansen@stockholm.rfsl.se

Åsa Öckerman – ledamot
asa.ockerman@stockholm.rfsl.se

Patrik Eriksson – ledamot
patrik.eriksson@stockholm.rfsl.se

Yamina Nefzi – ledamot
yamina.nefzi@stockholm.rfsl.se

Joanna Mellquist – ledamot
joanna.mellquist@stockholm.rfsl.se

Thora L Norgård – ledamot
thora.norgard@stockholm.rfsl.se

 

Elin Danielsson – suppleant
elin.danielsson@stockholm.rfsl.se

Jòn Alaiwan – suppleant
jon.alaiwan@stockholm.rfsl.se

Noora Alsabek – suppleant
noora.alsabek@stockholm.rfsl.se

Saga Becker – suppleant
saga.becker@stockholm.rfsl.se

Sandra Johansdotter – suppleant
sandra.johansdotter@stockholm.rfsl.se

Gympa med Lambda IF

Lambda IF är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm som fokuserar på idrott och idrottsutövande. Terminsstart för gympan är onsdagen den 14 september.

Vi har bytt lokal och tid! Nu på Friskis & Svettis Sveavägen, stora salen,  ingång Kungstensgatan 39 vid Handelshögskolan. T – Rådmansgatan

Vi gympar på onsdagar 19.00 till 19.55

Därefter finns gott om tid för bastu och avkoppling. Lokalerna stänger 22.00. Gympan är gratis för medlemmar.

Vi kör ett medelpass men med viss individuell anpassning. Det går att ta det lite lugnare och göra alternativa övningar men också att ta i lite hårdare. Vi anpassar oss efter deltagarna och jag (Hasse) har 35 års erfarenhet av att leda olika grupper.

Välkommen!

För frågor kontakta oss via: lambdaif@stockholm.rfsl.se

BiQuPan Con

Välkommen till en heldag på RFSL Stockholm i BiQuPan:s regi!

Med anledning av den internationella Bi-visibility day (eller visiBIlity day) fredagen den 23:e september så återkommer vår medlemsgrupp BiQuPan nu med både en klubb OMNI (som arrangeras i samarbete med Klubb Lilla Döden) den 23:e september och en heldagskonferens dagen därpå, lördagen den 24:e september. Så kom, ladda med bipan-färger och fira glädjen och njutningen i multisexualiteten med oss!

Heldagskonferensen rymmer både workshops och föreläsningar på olika bipan-teman, bipan-igt pyssel och fika.

Mer detaljerad information om programmet kommer att läggas ut på Facebook-eventet.

Kallelse: Extra årsmöte i föreningen RFSL Stockholm

RFSL Stockholms styrelse kallar föreningens medlemmar till extrainsatt årsmöte.

Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59, plan 1
Tid: Söndag 11:e september kl. 12:00

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


 

Dagordning för extrainsatt årsmöte 2016-09-11

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Val av protokolljusterare
  • Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av ledamöter
 7. Val av suppleanter
 8. Val av kompletterande ledamöter till valberedningen
 9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 10. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till punkt 6 och 7.


 

Nominera till styrelsen! / Nominate to the board!

Tillfälle att vara med som ledamot eller ersättare i RFSL Stockholms styrelse!

Vi söker nu dig som känner dig inspirerad att bidra till RFSL Stockholms viktiga arbete!

Om styrelsen
Styrelsen består av elva personer: ordföranden, vice ordföranden, kassör, sekreterare och sju ledamöter varav en från RFSL Ungdom Öst.

Styrelsen planerar att i höst bland annat genomföra ett Högdalen Pride, som komplement till innerstadscentreringen under Stockholm Pride, och fortsätta synliggöra och marknadsföra årets Transkalender – en stor satsning med Elisabeth Ohlson Wallin som fotograf. Man kommer även genomföra kampanjer för medlemsvärvning, fortsätta driva ett insamlingsprojekt samt ägna sig åt ett aktivt politiskt påverkansarbete.

Om uppdragen
Vi söker nu två ledamöter till styrelsen varav en på mandat till mars 2017 och en på mandat till mars 2018. Vi söker också ett par ersättare på mandat till mars 2017. Ersättarnas uppgift är att kunna fylla en ledamots plats vid behov.

Vi söker dig som brinner för vår verksamhet och trivs med att arbeta i grupp. Du bör ha erfarenhet av styrelsearbete och/eller aktivism, men framförallt ska du ha tid. Ett krav är att du redan är medlem eller ska bli medlem i RFSL Stockholm.

Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av, ett eller flera av, följande områden:
•arbete med sociala medier, media och press
•arbete med transrättigheter
•kommunikation och skrivande
•kunskap om HBTQ-personers rättigheter
•antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
•politiskt påverkansarbete
•finansiering av idéburen verksamhet och projekt
•aktiv medlem i någon av RFSL Stockholms projekt eller medlemsgrupper
•arbete med kulturella aktiviteter och projekt

En styrelseledamot förväntas ägna minst 5 timmar per vecka åt sitt uppdrag. Det är MYCKET viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden. Alla uppdrag är ideella.

Kontakt och nominering
Om du är intresserad eller känner någon som skulle kunna vara, skicka din nominering till nilsnilses@gmail.com senast den 12 augusti 2016! Frågor mejlas till samma adress.

Du kan också använda den här länken till ett webbformulär för att nominera.
Skriv en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer du eller den du nominerat att kallas till en intervju.

Glada hälsningar från RFSL Stockholms valberedning!

Opening to serve as a member or a substitute at the board of RFSL Stockholm

We now seek you who will and can contribute at the board of RFSL Stockholm.

About the Board
The board of eleven consists of one president and one vice, a treasurer, a secretary and seven members including one from RFSL Youth East.

This autumn the board plans to launch the event “Högdalen Pride”, as a complement to the downtown focusing at Stockholm Pride and continues to promote and market this year’s Trans Calendar – a premium project with photographer Elisabeth Ohlson Wallin. RFSL Stockholm will also conduct campaigns for membership, continue to run a fundraising and engage in active political advocacy.

About the assignments
We now need two members of the board (by-elections, one member to serve until the annual meeting in 2017 and one member to serve until the annual meeting in 2018. We also need substitutes to the board, who will serve until the annual meeting in 2017). These seats will be elected at an extra annual meeting at September 11 in Stockholm.

We are looking for someone who is passionate about our cause and enjoys working in groups. You should have experience in board work and/or activism, but above all, you have to have a lot of time to give. One of our requirements is that you must be a member, or become a member of RFSL Stockholm. It is also a plus if you speak several languages.

The applicants should have experience or interest in, one or more of the following areas:
• work with social media, media and press
• work with trans rights
• communicator and/or writer
• knowledge about LGBTQ rights and RFSL organization
• anti-racism, feminism and intersectionality in practice
• political advocacy in general
• financing of non-profit educational activities and projects
• organizing member meetings and activities/events
• work with cultural activities and projects

A board member is expected to spend at least 5 hours per week on their mission. It is urgent that you are available and active when elected. All assignments are non-profit.

Contact and nomination info
If you are interested or know someone who might be, send your nomination (or your questions) to valberedning@stockholm.rfsl.se no later than August 12, 2016
Or use our web nomination form  where you can write a short presentation of yourself or the person you nominate and contact information so we can reach you/them. When we have got all mail/forms we will send out invites to interviews.

With compliments from the Nomination Committee of RFSL Stockholm!

Regnbågspriset

Regnbagspris_2016RFSL Stockholm har utsett 2016 års mottagare av Regnbågspriset

Lesbisk makt

för
att de med en bred och inkluderande definition och målbeskrivning har skapat välkomnande mötesplatser för lesbiskt intresserade av alla olika varianter av kön, ålder, funktion, rasifiering eller inkomst. Med sin ovilja att köna eller i övrigt tillskriva personer kategoriseringar, har Lesbisk makt blivit en vägvisande föregångare med sin mångfasetterade verksamhet som likt en månghövdad Hydra av lesbiskt intresse ger utrymme för många olika slags sammankomster, meningsutbyten och informationsdelning. Det lesbiskt intresserade samhället har blivit avsevärt rikare av Lesbisk makts verksamhet. Föreningen visar stor klarsynthet i sin insikt att lesbisk information och historia, så som all annan information, mångdubblar sitt värde genom att spridas och delas.

Lesbisk_makt

Lesbisk makts representanter tog emot utmärkelsen på stora scenen under Stockholm Prides invigningskväll och såg så här glada ut efteråt.