Vill du göra skillnad? Det fattas forskning kring dig!

 Vill du göra skillnad? Det fattas forskning kring dig!  

Är du homo- eller bisexuell och har invandrarbakgrund? Då vill vi ha med dig i vårt forskningsprojekt ”Being non-heterosexual with ’non-western’ immigrant background in Sweden”. Projektet vill undersöka och belysa erfarenheter av att vara homo- eller bisexuell med invandrarbakgrund i Sverige. Vi vill lyfta fram livserfarenheter och undersöka strukturella förtryck som rasism och homofobi. Projektet är en intervjustudie, där vi vill ha dig som deltagare. Allt material behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot att få kontakt med just dig!

Hälsningar, Emelie Miller och Masoud Kamali, avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet.

För att delta tryck här.                   För att läsa mer om forskningsprojektet tryck här.

 mu_logotyp_lag.png

Nominera till Styrelsen / Nominate for the board!

Tillfälle att vara med i RFSL Stockholms styrelse!
Vi söker dig som känner dig inspirerad att bidra praktiskt till RFSL Stockholms viktiga arbete. Läs mer om vad vi söker.

Om du är intresserad eller känner någon som är, skicka din nominering till valberedningen på epost valberedning@stockholm.rfsl.se senast den 15 januari 2017!
Frågor mejlas till samma adress.

Alternativt klickar du på länken nedan som vidarekopplar dig till vår enkät:
goo.gl/CGc9Bk

I mejlet/enkäten får du gärna skriva en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så vi kan nå dig/den.

Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer den att kalla till personliga intervjuer.

An opportunity to participate in RFSL Stockholm’s board!
We are searching for somebody who wants to contribute to the key work of RFSL Stockholm. Read more about what we are looking for in this document (English translation in second half of document).

If you are interested or know someone who is, send your nomination to the committee on e-mail valberedning@stockholm.rfsl.se, no later than January 15 2017!
Questions mailed to the same address.

Or click on the link below to connect to our survey:
goo.gl/CGc9Bk

Please feel free to write a short presentation of yourself or the person you nominate, along with contact information so we can reach you/them.

After the election committee gathered all nominations will be called for an interview.

Lesbisk bokklubb

Äntligen är den här; den lesbiska bokklubben! RFSL Stockholms senaste medlemsgrupp läser böcker av lesbiska författare och/eller med lesbiska teman. Vi ses var 5e vecka i lokalerna på Sveavägen.

Vi väljer böckerna tillsammans och lägger ut dem på vår Facebooksida i god tid inför varje träff.

Du kan också maila oss för att få information om kommande träff och aktuell bok; lesbisk.bokklubb@stockholm.rfsl.se.

Välkommen!

♥ ♥ JULAFTON hos RFSL STOCKHOLM ♥ ♥

75APG85JIS_89006638_Front.jpg

 

♥ ♥ ♥ JULAFTON hos RFSL STOCKHOLM ♥ ♥ ♥
English below!
Varmt välkommen att fira Rainbow Jul på Hyllan i RFSL Huset, en fin tradition med möten över alla gränser.
RFSL Stockholm bjuder på julmat, allt från skinka till vegan och trevligt häng, allsång med specialskrivna texter, dans kring granen och andra roligheter. Vill du spela, sjunga, dansa, uppträda så får du mer än gärna göra det!
Kontakta Åsa 0708-247237 eller Caisa 0760673720 om du vill hjälpa till eller uppträda.
Ingen föranmälan behövs! Ta gärna med en vän om du vill. Allt är gratis, inga julklappar, men vi har frivillig insamling till Egalia.
Firandet är alkohol- o drogfritt och religiöst neutralt.
Viktigt! För att komma in: använd porttelefonen och sen ringklocka Hyllan.


♥ ♥ ♥ Rainbow JUL at RFSL STOCKHOLM ♥ ♥ ♥
Welcome to celebrate Rainbow Jul at Hyllan in RFSL house, a fine tradition of meetings across all borders .
RFSL Stockholm offers Jul dinner, everything from ham to vegan. Nice hang, songs with specially written texts, dancing and other fun stuff. If you want to play, sing, dance, perform you are welcome to do it !


Contact Åsa 0708-247237 or Caisa 0760673720 if you would like to help or perform.
No pre-registration required! Bring a friend if you wish. Everything is free, no presents, but we have a voluntary collection to Egalia.


The celebration is completely alcohol/drugfree and religiously neutral.
Important! To enter: use the intercom and then doorbell Hyllan.

RECYCLE THE RAINBOW BEHÖVER VOLONTÄRER.

 

11202100_955802347774445_7668771105698671903_n.png

 

RECYCLE THE RAINBOW BEHÖVER VOLONTÄRER.

Recycle the Rainbow är en volontärsdriven second hand popup shop som fått möjligheten att stå på Sankt Paulsgatan 2. I Slussen i ca en månad. Inomhus.

Vi behöver volontärer som gärna står och säljer kläder och sorterar kläder.

Pengarna som kom kommer in går oavkortat till RFSL & RFSL Ungdoms Projekt Newcomers Youth som riktar sig till asylsökande/nyanlända hbtq ungdomar i Sverige.

Vi öppnar den 2 dec.
Öppettiderna:
tisdag-lördag
11-19 alla öppet-dagarna.

Har du möjlighet att hjälpa till en dag eller två? Några timmar här och där? skriv till valentina@rfslungdom.se 

 

Hello everyone,

Anyone interested & available to help create the best new 2nd hand shop in town? We’ll be open from 2-31 December at Sankt Paulsgatan 2, just off Götgatsbacken in Slussen from 11.00-19.00 Tues-Fri & 11.00-18.00 on Sat.

All money raised by Recycle the Rainbow – RFSL Second Hand will support Newcomers Youth & their work with young, LGBTQ asylum-seeking people in Sweden.

There’s lots of great stuff for a fantastic cause! If you can help out, even for a few hours, please get in touch at valentina@rfslungdom.se 

And, start sorting out your closets! We’ll also be looking for good quality clothes, shoes, & book donations, ideally dropped off at our new home after 2 December.