RFSL Stockholm välkomnar Trifa Shakely som ny förbundsordförande för RFSL

Under RFSL:s kongress som pågick 23–31 oktober valdes en ny förbundsstyrelse och…

Unga homo/bikillar och transpersoner står utan HPV vaccin, trots högre risk än ovaccinerad ciskvinnor.

Det finns ett skydd som är effektivt, säkert och från 2020 erbjuds…

Extra årsmöte

19 oktober hade RFSL Stockholm ett extra årsmöte med syfte att välja…

Äntligen medlemsgrupper på plats igen!

RFSL Stockholm är så glada att våra kära medlemsgrupper äntligen kan ha…