Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar och stoppar utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien

I Tjetjenien pågår en systematisk utrensning av män som uppfattas som homo- eller bisexuella. De fångas in, blir inlåsta i betongskjul och torteras. Flera hundra män har försvunnit och minst tre har dödats.

Nu på söndag, 23/4, samlas vi kl 14:00-15:00 utanför Rysslands ambassad för att kräva att Ryssland agerar. De ryska federala myndigheterna måste sätta stopp för utrensningarna, se till att de som hålls fångna släpps fria och utreda övergreppen. som begås mot män som uppfattas som homo- eller bisexuella i Tjetjenien.

Våra krav:
– Stoppa utrensningen av homo- och bisexuella i Tjetjenien
– Befria de homo- och bisexuella som hålls fångna i Tjetjenien
– Utred övergreppen mot homo- och bisexuella i Tjetjenien

Se Facebook eventet; https://www.facebook.com/events/445004902499633/

Ryska Ambassaden, Gjörwellsgatan 31, 112 60 Kungsholmen

RFSL Stockholm har en ny styrelse

Lördagen den 25 mars höll RFSL Stockholm årsmöte där en ny styrelse valdes. Anton Johansson tar över som ordförande i föreningen efter Andrés Esteche. Eileen Atieno efterträder Jenny Malmén som kassör.

Den nya styrelsen består av:

Anton Johansson – ordförande
Peter Sidlund Ponkala – vice ordförande
Elin Danielsson – vice ordförande
Eileen Atieno Okoth – kassör
Matilda Strömberg – sekreterare
Mats Christiansen – ledamot
Yaminna Nefzi – ledamot
Joanna Mellquist – ledamot
Thomas Andersson – ledamot
Suma Abdelsamie – suppleant
Rase Berf – suppleant

Som medlem kan du naturligtvis kontakta styrelsen om det är något du undrar över rörande föreningens verksamhet, eller har förslag på hur vi skulle kunna utveckla den, eller om man som medlemsgrupp eller medlem har förslag på aktiviteter eller evenemang som man vill genomföra i föreningens namn.

Handlingar till årsmötet 25 mars 2017

RFSL Stockholm håller årsmöte lördagen den 25 mars klockan 14:00. Man kan hämta möteshandlingarna här.

Observera att årsredovisningen är signerad, men publiceras här i osignerat format av säkerhetsskäl. Den undertecknade versionen förvaras på kansliet och kommer att finnas tillgänglig under årsmötet.

RFSL Stockholm söker ny kassör!

Vill du få erfarenhet av styrelsearbete, en värdefull merit, ta stort ansvar och jobba tillsammans med andra engagerade människor? I så fall är du välkommen att bli vår nya kassör.

RFSL Stockholm är en lokalavdelning under RFSL, Riksförbundet för homsexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter, med närmare tvåtusen medlemmar. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgruppen olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer…

Kassören i RFSL Stockholm har till uppgift att granska, rapportera och planera föreningens ekonomi. Kassören sköter även kontrasignering och attestering av verifikat samt kontrasignering av betalningsuppdrag. 

Arbetet beräknas ta som minst två timmar per vecka under mindre krävande perioder och upp till åtta timmar per vecka under mer krävande perioder. Arbetet är helt ideellt.

Det är en fördel om du har någon form av utbildning inom ekonomi och/eller erfarenhet av liknande uppdrag.

 Skicka din ansökan snarast till valberedning@stockholm.rfsl.se

Erbjudande till RFSL Stockholms medlemmar!

 

En unik teaterhändelse på Strindbergs Intima teater

Den 100:ade uppsättningen på Strindbergs Intima teater öppnar alla portar på vid gavel och bjuder på KUNG KRISTINAS INTIMA TEATER. Det handlar om drottningen som egentligen var kung. Det handlar om rätten till sitt eget liv. Ämnet rör sig kring uppbrott, förvandling och identitet. Intima teatern speglar en annan verklighet än den gängse. Vi bjuder på ett visuellt sceniskt verk. Vi möter Kung Kristina i Aleksa Lundbergs gestalt på scenen. Genom Elisabeth Wallins kameralins får vi ta del av nutida transpersoners kamp och liv. Film och foto möter teater. Barock möter nutid. August Strindberg bidrar med Kristinatexter liksom Kung Kristina själv. Strindbergsteaterns scen vrider sig knarrande både med- och motsols genom tider fyllda av kamp och förtryck.

ELISABETH OHLSON WALLIN är uppmärksammad svensk fotograf som slog igenom med utställningen Ecce Homo 1998 i Uppsala domkyrka. Kyrkan bombhotades och Elisabeth provocerade, precis som Kristina, påven och samtiden. Utställningen blev 1900-talets mest omdiskuterade. Den turnerade sedan i Sverige och Europa under flera år. Med Kung Kristina debuterar Elisabeth Ohlson Wallin som regissör.

ALEKSA LUNDBERG är den första utbildade skådespelaren med transbakgrund i Sverige. Även hon har mångårig erfarenhet av homo- och transaktivism och i ett flertal uppmärksammade produktioner har hon använt sina erfarenheter. Under hösten 2016 har hon turnerat med sin egna pjäs Flytta på er – jag ska bli fri. Våren 2017 står Aleksa Lundberg för första gången på Strindbergs Intima teater, gestaltandes drottningen som egentligen var kung.

Spelas: 1 mars tom 8 april (ej 3/3). Tis kl. 18.00, ons- fre kl. 19.00, lör kl. 16.00

Erbjudande: 180 kr (ord 250 kr) Uppge bokningskod: Kristina vid köp av biljett. Publiksamtal: 11 & 21 mars med Aleksa Lundberg & Elisabeth Ohlson Wallin. Dagens föreställningsbiljett gäller.

 

Biljetter köps på www.strindbergsintimateater.se eller Nortic Call-center telefon 0455 – 61 97 00, Kulturdirekt i Kulturhuset, Strindbergsteaterns kassa Adress: Barnhusgatan 20, N:a Bantorget

Kallelse till årsmöte 25 mars

Hej kära medlem!

Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 25 mars. 2016 har varit ett händelserikt år. RFSL Stockholm har fortsatt sitt politiska påverkansarbete och ordnat en rad olika uppskattade evenemang, i såväl egen regi som i samarbete med andra. Bland dessa märks bland annat Högdalen Pride och transfesten under Stockholm Pride. Under året har föreningen även arbetat med lokalfrågan, som blivit akut, eftersom föreningen blivit uppsagd från nuvarande lokaler.

Samtidigt har utvecklingen i samhället, med växande hat och ökande stöd för rasistiska grupper, visat att föreningens feministiska och antirasistiska arbete behövs mer än någonsin. Det är viktigt att föreningen systematiskt arbetar för att bidra till att stävja denna utveckling och för att stå upp för ett öppet och inkluderande samhälle.

Föreningen kommer under 2017 att fortsätta utveckla medlemsverksamheterna. Dessutom kommer föreningen fortsätta att bygga på sin plattform för det politiska påverkansarbetet. Under året kommer också Newcomers att bli en medlemsgrupp under RFSL Stockholm. En stor utmaning under året kommer att vara nya lokaler, eftersom föreningen måste flytta senast till årsskiftet. Det betyder att föreningen har möjlighet att flytta till ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, men det betyder också att det kommer att innebära en flytt från vad många ser som en klassisk adress.

Självklart innebär en flytt att föreningens verksamhet fortsätter, såväl medlemsverksamheter som stödverksamheterna och det hivpreventiva arbetet. RFSL Stockholm är en förening där alla kan känna sig välkomna och där alla har en plats och ska fortsätta vara det.

I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny styrelse. Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 25 mars och vi vill också gärna se dig engagerad i vår fantastiska förening under året. Om du inte kan vara med på årsmötet, tveka inte att höra av dig och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för RFSL Stockholm

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Lördagen 25:e mars 2017
Tid: 14.00-18.00 (öppet hus från kl 13.00 för dig som vill träffa valberedning, styrelse och nominerade kandidater)
Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13.Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperioder och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Valberedning
c. Revisorer
d. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 25 februari på fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se. Styrelsen planerar inte att föreslå årsmötet stadge- ändringar. Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 11 mars vid RFSL Stockholms kansli och på http://www.rfslstockholm.se.

Vi hoppas att så många som möjligt vill passa på att lära sig mer om vad vår förening gör och vad vi vill uppnå, och dessutom vara med och fatta beslut på årsmötet. Frågor och funderingar om årsmötet kan skickas till RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche via andres.esteche@stockholm.rfsl.se. För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Styrelsen för RFSL Stockholm

RFSL Stockholms ungdomsverksamhet EGALIA söker en PROJEKTLEDARE, med start 13 mars.

Vilka är vi?

RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.rfslstockholm.se.

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten samordnas av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i snart 10 år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 35 ungdomar verksamheten varje öppetkväll.

Egalias metoder bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. Som volontär Egalialedare är din huvudsakliga uppgift att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare.

 

Om tjänsten

Projektledaren har huvudansvar för Egalia. Det är projektledarens uppgift att se till att verksamhetsplanen följs, att budgeten hålls och att redovisa och ansöka om kommande verksamhetsår.

En ytterst viktig del av rollen som projektledare på Egalia är att samordna volontärsgruppen som arbetar med ungdomarna. Utöver det praktiska såsom rekrytering av volontärer och schemaläggning så handlar det framförallt om att arbeta med medvetna strategier kring processledning som skapar trygga ramar för de som deltar i verksamheten och som fångar upp och tar vara på allas engagemang. Projektledaren är trygg i situationer av kris och kan hantera akuta situationer på såväl individ som gruppnivå.

Projektledaren arbetar även som fritidsledare under vissa av fritidshängets öppetkvällar. Som ledare handlar det dels om att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare men också att stötta volontärerna och vara en resursperson.

En annan viktig del i arbetet på Egalia är att jobba med frågor som rör antirasism, klass och funktionalitet. Inte enbart med former för att nå ut, utan också för att öka inkludering på själva platsen och att aktivt arbeta med dessa frågor i det löpande arbetet.

Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår i projektledarens arbetsuppgifter. På förfrågan håller projektledaren föreläsningar om verksamheten och tar emot studiebesök.

Då verksamheten bygger på många olika slags arbetsuppgifter är det nödvändigt att projektledaren organiserar upp sitt arbete. Här handlar det om att med ett helhetstänk hantera olika och varierande arbetsuppgifter som ska utföras parallellt.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram .

 

För att kunna söka tjänsten skall du:

  • Ha erfarenheter av att vara hbtq och vara maktmedveten. Det är viktigt för Egalias ungdomar att kunna spegla sig i vuxna hbtq-personer och därför är alla Egalialedare hbtq, likaså projektledaren. På Egalia arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten utifrån frågor om kön, sexualitet och könsidentitet och måste förstå hur maktprocesser fungerar. Hur hbtq-frågor hänger ihop med andra strukturer, såsom rasism, och kunna hantera hur det påverkar individers och gruppers agerande och mående.
  • Ha god ledarskapsförmåga. För att uppnå verksamhetens mål så leder, organiserar, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs. Du samordnar och handleder volontärgruppen, följer upp aktiviteter, hanterar kriser och har fokus på att hitta lösningar. Här handlar det om att förhålla sig konstruktiv till motgångar samt tänka nytt och bortom fasta ramar om det krävs. Projektledaren är tydlig med gränser och samtidigt lyhörd för situationers komplexitet. Med verksamhetens syfte i fokus vägleder du volontärs- och ungdomsgruppen genom dynamiska processer.
  • Vara ansvarstagande, då det är en viktig egenskap för att kunna ge stöd och skapa goda relationer. Genom att vara ansvarsfull har du förmågan att inge förtroende och skapa trygghet och kan etablera en ärlig och tillitsfull kontakt med volontärgruppen.
  • Vara prestigelös. Det är viktigt att kunna låta andra ta cred. Som projektledare har du inte ditt personliga namn på allt som görs och du åsidosätter eventuell egen agenda när så krävs. Du lyfter fram organisationen som helhet och backar inte för mindre prestigefyllda arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du:

  • Har erfarenhet av att bli/riskerar att bli utsatt för rasism. Du har t ex blivit utsatt för diskriminering och rasism på grund av din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. Med dessa erfarenheter kan du fungera som en god förebild och skapa möjlighet till identifikation för de av Egalias besökare som är i minoritet i gruppen.
  • Har erfarenheter av att leva som transperson. Du ska kunna agera förebild och skapa förtroende bland Egalias besökare när det gäller transfrågor. Att spegla sig i någon och att känna tillit är betydelsefullt för Egalias transidentifierade ungdomar. Du ska kunna använda dina erfarenheter till att vägleda och stötta ungdomarna när det kommer till transrelaterade frågor.
  • Har erfarenhet av att växa upp eller bo i ett socioekonomiskt resurssvagt område. Egalia arbetar bland annat med att rikta verksamheten mot, fånga upp och skapa förtroende för Egalia bland hbtq-ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden, vilket är ett arbete som vi vill förstärka och utveckla. Projektledaren arbetar med nätverk och med att engagera relevanta aktörer. I spridning och marknadsföring arbetar du strategiskt med sociala medier men använder dig också av egna nätverk och söker nya, för att göra Egalia tillgängligt för fler ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden.
  • Har god förmåga och är bekväm med att prata inför grupp. Detta gäller exempelvis att prata inför ungdomsgruppen. Det handlar också om att presentera och föreläsa om verksamheten för allmänheten i diverse forum, till exempel sitta med i panelsamtal och ta emot studiebesök.

 

Uppdragets omfattning

Omfattning: Vikariat 100 % till 31 december 2017

Tillträde: 13 mars 2017

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 22 februari 2017

Kontaktperson: Jenny Eiseb Söderstrand – jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Fackliga frågor: Lisa Ericson – lisa.ericson@stockholm.rfsl.se

 

Information om rekryteringsprocessen

Ansök senast 22 februari 2017 genom ett formulär på följande länk:

https://www.webropolsurveys.com/S/677EF7CBC3A5437B.par

Du som uppfyller bedömningskriterierna för tjänsten kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v 9. Utifrån bedömningen av formulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som efterfrågas.

Vi tar INTE emot ansökningar per e-post och kommer inte att läsa CV eller personligt brev.

Läs gärna mer om Egalia på http://www.egaliaung.se