Nominera till Eldsjälspriset

RFSL Stockholm delar varje år ut Eldsjälspriset till en aktivist eller volontär som genom sitt ideella engagemang har gjort viktiga insatser för föreningen på antingen kort eller lång sikt. Nu har det blivit dags att nominera sina favoriter till 2017 års Eldsjälspris.
Till exempel kan priset tilldelas en person som:
  • med ett mångårigt ideellt arbete har uppvisat troget engagemang för föreningen eller någon av föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
  •  i nutid har gjort viktiga insatser för föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
  •  aktivt har verkat för föreningens fortsatta fortlevnad och utveckling.
Priset kan delas ut till både levande och avlidna personer. Pristagaren utses av RFSL Stockholms styrelse, men alla medlemmar ges möjlighet att inkomma med nomineringar till priset. Priset bör inte delas ut till någon i sittande styrelse eller i personalen.
För att nominera, skicka ditt namn till info@stockholm.rfsl.se och märk mejlet ”Eldsjäl 2017”.

Medlemsenkät

För att göra RFSL Stockholm verksamhet den bästa möjliga så behöver vi din åsikt. Hur tycker du att vi ska arbeta? Fyll gärna i enkäten nedan och berätta vad du tycker, denna enkät ligger till grund för verksamhetsplanen 2018.

I år har vi valt att göra en mångfaldsanalys. Detta görs enbart för att RFSL Stockholm ska kunna ta reda på vilka vi når idag och vad vi behöver göra för att bli en mer inkluderande organisation och nå fler. I den kommer vi att använda olika begrepp som beskriver medlemmarnas bakgrund och erfarenheter, exempelvis etnicitet och funktionalitet. Vi är lyhörda för att vissa begrepp kan väcka reaktioner och tar gärna emot era synpunkter ifall så är fallet. Dessa frågor är inte obligatoriska utan du får helt klart välja att avstå, men vi uppskattar alla svar vi kan få.

Fyll i vår medlemsenkät på svenska här!

Complete the members survey in english here!

Tack på förhand!

Stoppa deportation av transflyktingar! Låt Suma Abdelsamie styrelseledamot och aktivist inom Newcomers Stockholm stanna!

Newcomers Stockholm Suma.jpg

Bild: Suma håller i ett seminarium om transmigranters rättigheter under Stockholm Pride 2017.

Transpersoner tillhör hbtq-världens mest synliga och sårbara medlemmar och trygghet är närmast en lyxvara. Många av de länder som Migrationsverket anser säkra, är långt ifrån säkra för transpersoner. Denna speciella utsatthet måste nu uppmärksammas av svenska myndigheter. RFSL Stockholms styrelse uppmärksammar behovet av att synliggöra transpersoners särskilda utsatthet i migrationsprocesser.

I RFSL Stockholms styrelse har Suma Abdelsamie (Abdelsamie Hossameldine), förtroendevald inom föreningen som suppleant, outtröttligt arbetat för verksamheten RFSL Newcomers Stockholm och för att asylsökande hbtq-personer ska få skydd boende och stöd. RFSL Newcomers Stockholm har nyligen tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad. Suma har på kort tid blivit oumbärlig för organisationen som en kraftfull kämpe för mänskliga rättigheter. Efter avslag på asylansökan hotas Sumas trygghet. RFSL Stockholms styrelsen backar Suma Abdelsamie och andra hbtq-flyktingar och kräver stopp för deportationer av transflyktingar samt att Suma Abdelsamie ska få stanna!

 

 

Regnbågspriset 2017

Regnbågspriset 2017

Regnbågspriset 2017 tilldelas Rickard Söderberg med följande motivering:

Årets regnbågspris tilldelas en person som under många år oförtröttligt, med lika delar allvar och glimten i ögat, arbetat för hbtq-personers lika rättigheter. Han har lyft frågorna i vitt skilda sammanhang och som en regnbågsriddare har han dragit fram i tidningar och tv, som bloggare och sommarpratare, som dansare och körledare samt inte minst på operascenen. 

 

Rosa tisteln 2017

Rosa Tisteln 2017

Rosa tisteln 2017 tilldelas Region Gotland för att de släppt in våldsbejakande nazister och högerextrema till Politikerveckan i Almedalen utan att kunna garantera tryggheten för övriga deltagare och besökare.