Utbildarna


Fotograf: Hanna Teleman

Kunskap är makt – kunskap om hbtqi är makt att förändra!

RFSL Stockholms utbildare arbetar för att öka hbtqi-kompetens och kunskap kring likabehandlingsfrågor, normkritik och mänskliga rättigheter. Vi utbildar yrkesverksamma, organisationer och föreningar i Stockholmsregionen för att ge perspektiv och verktyg till att skapa inkluderande rum – med hbtqi i fokus!

Vi erbjuder såväl kortare informationsinsatser som längre och processinriktade utbildningar och skräddarsyr även upplägg efter specifika förfrågningar. Vi har spetskompetens inom till exempel genusvetenskap, normkritisk pedagogik och verksamhetsutveckling. Vi har även lång erfarenhet inom skola och andra pedagogiska verksamheter. Det gör oss till några av Stockholms mest bokade inom området!

RFSL Stockholm utför också Stockholms stads hbtq-diplomeringar. Jobbar du inom Stockholms stad och är intresserad av att diplomera din enhet eller verksamhet? Klicka här (länk till SLK:s diplomeringsinfo)

Vi är Utbildarna RFSL Stockholm:

Moa Johansson
utbildningsansvarig: 

Moa är genusvetare med spetskompetens inom sexualitetstudier och intersektionell teori. Har praktisk bakgrund inom kultur och fritid för unga. Är en hejare på verksamhetsutveckling och att göra komplexa frågor kring makt och normsystem tillgängliga för de allra flesta!

Elliot Edberg
utbildningsansvarig: 

Elliot är grundskollärare och förskollärare i grunden med långvarig erfarenhet av att utbilda inom normkritisk pedagogik. Har specialkompetens inom Nonviolent Communication, Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och praktiskt likabehandlingsarbete. Är en fena på att göra förändringsarbetet lustfyllt!

Fotograf: Hanna Teleman