Ge en gåva

Ditt stöd behövs! Hjälp oss att arbeta för ett samhälle där varje persons rättigheter och integritet respekteras oavsett könsidentitet eller könsuttryck! Hjälp oss att bli starkare i kampen mot förtryck, hatbrott och diskriminering! Hjälp oss att stödja hbtq-gemenskapen i Stockholm! Hjälp oss att bli tyngre i vår roll som samhällsförändrare och främja en huvudstad där alla kan känna sig som hemma!

För att stödja RFSL Stockholms arbete kan du sätta in pengar på vårt bankgironummer: 56 08-55 82.

Du kan även swisha oss på: 123 354 83 44.

Allt stöd till oss uppskattas enormt.

Vad händer med pengarna?

Pengarna du skänker går till vårt arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter genom till exempel fritidshänget Egalia, vårt hiv-preventiva arbete vår migrantkonsulent och vår utbildningsverksamhet.

Dessutom har vi en hel drös med aktiva medlemsgrupper som på sina olika sätt skapar gemenskap och kämpar för sina rättigheter och möjligheter i vår stad. Ditt stöd hjälper oss att fortsätta erbjuda trygga, stärkande rum för hbtq-personer i Stockholm.

Tack för din insats!