Dataskydd av personuppgifter inom RFSL Stockholm

Antagen av RFSL Stockholms styrelse den 12 mars 2019.

Liksom alla andra medlemsföreningar så hanterar vi personuppgifter för att kunna genomföra vår verksamhet.

Övergripande

Styrelsen för RFSL Stockholm är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som förekommer i RFSL Stockholms verksamhet. Frågor kring dataskydd av personuppgifter sker i första hand med e-post till info@stockholm.rfsl.se.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

För att kunna genomföra vår verksamhet använder vi oss av flera olika leverantörer. Några av IT-systemen befinner sig i eller kan nås från tredjeland (dvs utanför EU eller EES). Det gäller främst e-post.

Medlemskap i RFSL Stockholm hanteras i RFSL:s gemensamma verksamhetssystem.

Medlemskap

Medlemskap i RFSL Stockholm hanteras i RFSL:s gemensamma verksamhetssystem. Uppdraget att sköta medlemsregistret regleras i RFSL:s stadgar och i andra beslut som RFSL:s kongress har fastställt. Mer information om medlemssystemet finns på https://www.rfsl.se/verksamhet/medlem/personuppgifter/.

Gåvor

Information om gåvor till RFSL Stockholm eller någon av våra medlemsgrupper hanteras i vårt ekonomiska redovisningssystem. Uppgifterna bevaras innevarande år plus sju år för att vi ska kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Volontärverksamhet, medlemsgrupper och medlemsaktiviteter

Vi kan i vår verksamhet behöva registrera personuppgifter för att kunna genomföra verksamheten på ett säkert sätt. Det kan ske genom information om förtroendeuppdrag, medlemskap i grupp eller närvaro vid en aktivitet. Dessa uppgifter ska raderas när de inte längre behövs.

Information om arvodering hanteras i vårt personalsystem. Uppgifterna bevaras innevarande år plus sju år för att vi ska kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Protokoll föreskrivna i stadgarna

Protokoll som förs enligt krav i föreningens stadgar ska bevaras för all framtid.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag.

Fråga gärna om det är något du undrar över!