Årliga utmärkelser

Pristagare år 2019

Varje år delar RFSL Stockholms styrelse ut tre priser under invigningen av Stockholm Pride och ett under vinterfesten.

I år har styrelsen utsett följande pristagare.

Årets eldsjäl 2019

RFSL Stockholm har valt att tilldela Berith Gustavsson utmärkelsen Årets eldsjäl.

RFSL Stockholm vill belöna hennes fleråriga engagemang för att främja acceptansen av hbtqi-personer såsom en drivande medlem i Stolta Föräldrar och genom sitt stora bidrag till att skapa ett säkert och välkomnande utrymme för föreningens verksamhet med hbtqi-migranter med värme och kärlek.

Årets eldsjäl delades ut under vinterfesten den 4 december 2019.

Gamla hjältars pris 2019

RFSL Stockholm styrelse har valt att tilldela Monica Evadotter Gamla hjältars pris för att hon i 30 års tid varit engagerad i att skapa träffpunkter för lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder och därmed uppmärksammat en del av vårt community som ofta osynliggörs. Monica Evadotter grundade Club Golden Ladies i Stockholm 1989 efter att själv ha kommit ut i 40-årsåldern, och har också hjälpt till att starta upp lokalföreningar i andra delar av landet. Gamla hjältars pris tilldelas Monica Evadotter för att hon är en inspiration genom sitt oförtröttliga engagemang och sin välkomnande inställning att det aldrig är för sent att komma ut.

Gamla hjältars pris delades ut under Stockholm Prides invigning 2019.

Regnbågspriset 2019

Styrelsen har valt att tilldela South Asia Pride Regnbågspriset för att de erbjuder en trygg plats där hbtqi-personer med koppling till Sydasien kan vara sig själva och utrycka sin kulturella identitet. South Asian Pride gör modigt motstånd mot heteronormer och hedersnormer och arbetar för att uppmärksamma frågan om lika rättigheter inom det sydasiatiska communityt i Sverige och i världen. Därmed riktar de ljuset mot en fråga som många i Sverige inte känner till och bryter delar av den tystnad och skam som omger hbtqi-personer i eller från Sydasien. Regnbågspriset tilldelas South Asian Pride för att de visat stort mod och bidragit till en plattform för diskussion och för att Stockholms queerliv har fått en viktig plats där vi och våra vänner kan mötas.

Regnbågspriset delades ut under Stockholm Prides invigning 2019.

Rosa tisteln 2019

Styrelsen har valt att tilldela SVT och Uppdrag granskning Rosa tisteln för programmet Tranståget och tonårsflickorna. Genom att sända ett kraftigt vinklat program om ungdomar som får könsbekräftande vård har SVT och Uppdrag Granskning skapat en mycket förenklad och ensidig bild av en känslig fråga, och har därför exponerat en redan utsatt grupp för ytterligare stigmatisering. Rosa Tisteln tilldelas SVT och Uppdrag Granskning med hopp om självrannsakan och att ämnet behandlas mer nyanserat framöver.

Läs Uppdrag gransknings svar.

Rosa tisteln delades ut under Stockholm Prides invigning 2019.

Bakgrund

RFSL Stockholm har genom åren delat ut priser till personer och organisationer som har varit betydande för att hbtqi-personers rättigheter i Sverige och i Stockholm har ökat, och samtidigt uppmärksammat de som har gjort det motsatta.

Sedan 1978 har vi därför delat ut Rosa tisteln (tidigare Homofobipriset) till de som har motarbetat hbtqi-rättigheter och Regnbågspriset (tidigare Guldlambdan) till de som har arbetat för ökade rättigheter.

År 2013 införde RFSL Stockholm även två nya priser; Gamla hjältars pris och Årets eldsjäl, som delas ut till personer vars långsiktiga insats har betytt mycket för hbtqi-samhället och till volontärer inom RFSL Stockholm, för deras idoga arbete inom föreningen.

Regnbågspriset, Rosa tisteln och Gamla hjältars pris delas ut under invigningen av Stockholm Pride. Utmärkelsen Årets eldsjäl delas ut under vinterfesten.

Mer information om respektive pris:

Nominering

Styrelsen skickar ut särskild nomineringsanmodan till medlemmarna i maj respektive oktober.