Årets eldsjäl

Bakgrund

Årets eldsjäl tilldelas en aktivist eller volontär som genom sitt ideella engagemang har gjort viktiga insatser för föreningen på antingen kort eller lång sikt. Priset kan exempelvis delas ut av följande anledningar:

  • Personer som med ett mångårigt ideellt arbete har uppvisat troget engagemang för föreningen eller någon av föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
  • Personer som i nutid har gjort viktiga insatser för föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
  • Personer som aktivt har verkat för föreningens fortsatta fortlevnad och utveckling.

Priset kan delas ut till både levande och avlidna personer. Priset bör inte delas ut till någon i sittande styrelse eller i personalen.

Årets eldsjäl är en del av RFSL Stockholms årliga utmärkelser och delas ut under vinterfesten.

Tidigare utmärkelser

  • 2018: Maria Källner
  • 2017: Kim Nygren
  • 2016: Kjell Öhman
  • 2015: Britta Tegby Frisk
  • 2014: Emmet Kjeldsen
  • 2013: Tommy Eriksson och Teresa Fernández Long