Årets eldsjäl

Årets eldsjäl 2021

Som en av drivkrafterna i RFSL Stockholms medlemsgrupp Regnbågsfamiljer längs linje 17 har Gunilla varit med och byggt upp och utvecklat de mötesplatser och kulturella aktiviteter som är navet i gruppens arbete och som bygger på lokala samarbeten med bibliotek, folkets hus och andra ideella organisationer.  Gruppens arbete är prototypen på det engagemang som RFSL bygger på och hela rörelsen har imponerats av allt det denna grupp har möjliggjort med stort engagemang och små medel. Till exempel kan nämnas skräpplockarpromenader, matlag, friluftsaktiviteter, danskurs, läslovsaktiviteter, firande av Regnbågsfamiljernas dag osv. Med detta pris vill RFSL Stockholms styrelse uppmärksamma och uppmuntra det engagemang som Gunilla och de andra aktiva i Regnbågsfamiljer längs linje 17 har bidragit med för att öka gemenskapen, glädjen och det psykiska välmående bland hbtqi-personer i Stockholmsregionen.

Bakgrund

Årets eldsjäl tilldelas en aktivist eller volontär som genom sitt ideella engagemang har gjort viktiga insatser för föreningen på antingen kort eller lång sikt. Priset kan exempelvis delas ut av följande anledningar:

 • Personer som med ett mångårigt ideellt arbete har uppvisat troget engagemang för föreningen eller någon av föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
 • Personer som i nutid har gjort viktiga insatser för föreningens målgrupper/medlemsgrupper.
 • Personer som aktivt har verkat för föreningens fortsatta fortlevnad och utveckling.

Priset kan delas ut till både levande och avlidna personer. Priset bör inte delas ut till någon i sittande styrelse eller i personalen.

Årets eldsjäl är en del av RFSL Stockholms årliga utmärkelser och delas ut under vinterfesten.

Tidigare utmärkelser

 • 2021: Gunilla Edemo (Regnbågsfamiljer längs linje 17)
 • 2019: Berith Gustavsson
 • 2018: Maria Källner
 • 2017: Kim Nygren
 • 2016: Kjell Öhman
 • 2015: Britta Tegby Frisk
 • 2014: Emmet Kjeldsen
 • 2013: Tommy Eriksson och Teresa Fernández Long