Regnbågsfamiljer längs linje 17

I Regnbågsfamiljer längs linje 17 nätverkar vi, regnbågsfamiljer emellan, i vårt lokalsamhälle. Medlemmarna bor och/eller verkar längs tunnelbanans linje 17 – från Skärmarbrink till Skarpnäck. Det forum vi använder mest är vår Facebook-grupp, där vi till exempel utbyter erfarenheter, tips och idéer.

Gruppens huvudfokus är barnen vi har omsorg om. Vi som är med är föräldrar, faddrar, bonusvuxna, gudföräldrar, far- och morföräldrar. Ett viktigt syfte med våra aktiviteter är att stärka oss vuxna i föräldraskap och/eller omsorgsansvar. Och ett lika viktigt syfte är att ge våra barn tillgång till nätverk, för att nu och i framtiden kunna vara stolta och trygga med de familjer de växer upp i. Genom att ge barnen möjlighet att träffas och lära känna varandra så hoppas vi att de kan känna sig som en del av ett sammanhang, som är starkare och bredare än den egna familjen.

Under den mörka årstiden ordnar vi ett återkommande matlag där stora och små ses för att laga mat, äta och pyssla tillsammans. Vi har även samtalsträffar för vuxna kring familjeskapande och omsorgstagande. Under den ljusa årstiden är det lätt att ses för picknick eller grillning i en parklek. Alla självdefinierade regnbågsfamiljer som bor eller vistas i vårt område och har idéer till verksamhet är varmt välkomna att ta egna initiativ i vår grupp, oavsett om de har ett medlemskap i RFSL Stockholm eller inte. 

Med regnbågsfamilj menar vi alla konstellationer där någon eller flera medlemmar (vuxna eller barn) identifierar sig som hbtqi och/eller bryter mot heteronormer, cisnormer. Vi vill gärna inkludera de lokala hbtqi-ungdomar vars föräldrar inte har tillgång till något community av regnbågsfamiljer – för att stärka band mellan barn och unga som växer upp i regnbågsfamiljer och barn och unga som är självidentifierade hbtqi.

Vi använder oss inte av RFSL Stockholms föreningslokaler utan hyr eller lånar lokaler i vår stadsdel. Lokalerna vi hyr är tillgänglighetsanpassade. Oftast hyr vi in oss i Bagarmossens Folkets hus eller i Skarpnäcks folkhögskola. Vi vill helst att våra aktiviteter ska vara helt kostnadsfria för deltagarna, vilket är möjligt genom ett föreningsbidrag från RFSL Stockholm.  

Medlemsgruppen har tre sammankallande personer som även lägger tid och kraft på att verka som aktiv samarbetspart i relation till politiker och tjänstepersoner i Skarpnäcks stadsdelsområde. På det sättet kan vi bidra till att stadens verksamheter ännu bättre möter våra familjers behov av inkludering, trygghet och respekt. Till exempel skrev vi 2017 ett medborgarförslag om att det finns behov av en öppen förskola för regnbågsfamiljer. Till vår glädje fick vårt medborgarförslag ett positivt svar från förvaltning och politiker. Den nya verksamheten startade vid Fyrens öppna förskola i Kärrtorp i slutet av sommaren 2018 och är nu en uppskattad och välbesökt mötesplats som gör stor skillnad för våra medlemmar.

Vår mailadress är r17@stockholm.rfsl.se

*Bilden föreställer tvättlinor i Bagarmossen, en söderförort längs linje 17. Bilden är från Projektet Tvättlina som vi deltog i 2017. Ni kan läsa mer på projektets hemsida www.tvattlina.com. Foto/Copyright: Ilar Gunilla Persson.