Samtalsmottagning för migranter

Är du asylsökande eller har du nyligen fått uppehållstillstånd? Identifierar du dig som HTBQI+? Är du över 18 år? Känner du att du behöver stöd och någon att prata med?

Om du har svarat ja på frågorna ovan så vill vi välkomna dig till RFSL Stockholms samtalsmottagning för migranter som identifierar sig som HBTQI+. Vår samtalsmottagning erbjuder individuella stödsamtal i en trygg miljö.

På vår samtalsmottagning får du träffa en erfaren kurator (socionom) som kommer att fokusera på dina behov. Kanske har du tankar och funderingar som du behöver få prata med någon om, eller kanske har du frågor som du vill få chansen att diskutera. 

Exempel på ämnen du kan få hjälp med:

  • Sexuell identitet (könsidentitet och sexuell läggning).
  • Sexuella praktiker (sexuella handlingar och beteenden).
  • Sexuell hälsa (egenvård, säkert sex och testning).
  • Tankar och känslor kring din asylprocess.
  • Ditt välmående eller oro för en väns välmående.
  • Hjälp i kontakten med myndigheter, sjukvård och beroendevård. 

Vår kurator ger inte juridisk rådgivning, däremot kan kuratorn hjälpa dig vidare till någon som kan svara på dina frågor om den juridiska processen. 

Samtalsmottagningen är gratis. 

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att det som sägs under samtalen stannar mellan dig och kuratorn. 

Samtalsmottagningen är en del av ett projekt som heter AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden). Projektet är drivet av RFSL och medfinansierat av EU. För att kunna följa upp och utvärdera fördelarna och effekterna av projektet behöver RFSL Stockholm rapportera viss information till bidragsgivaren för projektet. Informationen vi behöver rapportera in är:

  • De tre första bokstäverna i förnamnet och de tre första bokstäverna i efternamnet.
  • Födelsedatum, ålder och könsidentitet

En behörig person på RFSL, som är kopplad till AMIF-projektet, kommer att skapa en lista med en anonymiseringskod till din personliga information. Den anonymiserade listan kommer sedan att skickas till bidragsgivaren. 

Informationen kan bli kontrollerad för att se att det vi har rapporterat stämmer. Kontrollen görs genom att koppla ihop slumpmässigt utvalda anonyma koder med LMA-nummer, förnamn och efternamn. Kontrollerna utförs under sekretess och är endast till för att bekräfta att uppgifterna stämmer överens med verkligheten. Personlig information delas aldrig med tredje part.

För tidsbokning eller rådgivning, kontakta vår kurator:

  • Email: counsellor@rfslstockholm.se
  • Telefon (samtal eller SMS) : +46 (0) 702467602

Adress: Alsnögatan 7, 3tr (Danvikstull).
Närmaste busshållplats är Londonviadukten och/eller Danvikstull.

Vid entrén, vänligen ring på porttelefonen märkt “RFSL Stockholm/Sexperterna/Testpoint” för att bli insläppt.