Utbildningskatalog

Här hittar du Utbildarna hos RFSL Stockholms olika utbildningsupplägg. Alla våra utbildningar kan kan levereras både på plats och digitalt.

Var ska ni börja?

Om detta är er verksamhets första steg i arbetet för inkludering och hbtqi-kompetens så rekommenderar vi att ni börjar med att titta igenom våra grundutbildningar. Här hittar ni föreläsningar som ger grundläggande kunskaper för att påbörja ert arbete för inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande, både inom er verksamhet och gentemot de människor ni möter. 

Söker ni efter en utbildning som är anpassad efter just er verksamhet och era behov? Då rekommenderar vi att ni tittar på våra tematiska och verksamhetsnära utbildningar som är kopplade till specifika verksamhetsområden, alternativt så kan vi skräddarsy en utbildning efter era behov!

Är ni mer intresserade att sätta er in i det praktiska görandet kring arbetet med inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande kan ni boka en workshop med oss!

Om ni är intresserade av att fortsätta ert befintliga arbete kring inkludering, hbtqi-kompetens och ett likvärdigt bemötande har vi mer processinriktade utbildningar i form av både handledning och konsultation, alternativt så kan vi skräddarsy en utbildning utifrån era långsiktiga mål och behov! Vi kan exempelvis hjälpa er utforma en handlingsplan mot diskriminering och trakasserier, alternativt stötta er i eventuella utmaningar ni påträffat i ert arbete hittills.

Är ni en kommunal verksamhet inom Stockholm stad så kan ni boka Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetet bemötande, som Utbildarna hos RFSL Stockholm utför.

Har ni frågor kring vår utbildningsverksamhet kan ni kontakta oss här.

Är ni redo att boka en utbildning? Klicka här!