Handledning och konsultation


Har ni tidigare anlitat oss för utbildning och är igång med arbetet med aktiva åtgärder och hbtqi-perspektiv? Då finns det möjlighet att boka oss för handledning och konsultation där vi kan följa upp de idéer och tankar som uppkommit sen sist. Har ni inte anlitat oss tidigare men har ett aktivt arbete med till exempel verksamhetsutveckling eller hbtqi-kompetens på arbetsplatsen kan ni såklart också boka oss – hör av er så hittar vi en lösning!


Vi kan bidra med handledning och konsultation kring exempelvis:

  • utformande av handlingsplan mot diskriminering och trakasserier
  • formulera mål, indikatorer och insatser
  • uppföljning av handlingsplan
  • utvärdering genomförda insatser
  • utmaningar kring bemötande

Tid: beroende på uppdraget

Pris: lämnas via offert.


Klicka här för att boka er utbildning!