Handledning och konsultation

Om ni behöver stöd och råd i ert arbete
med att behandla alla lika bra
så kan ni boka handledning med oss.

Vi kan ge råd och stöd till er 
när ni jobbar med hbtq och normer på er arbetsplats.
Det vara både det som går enkelt 
och det som känns svårt.

Tid bestämmer vi tillsammans.
Pris: lämnas med offert.

Klicka här för att boka utbildning!