Transit

Transit är ett projekt av RFSL Stockholm inriktat på ungdomar (15-25 år) som har funderingar kring sin könsidentitet och/eller är i transvården i Stockholmsregionen. Syftet är att skapa gemenskap och stärka ungdomarna där de befinner sig i sin process.

Transit verksamhet består av både Transit Stödgrupp och Transit Samtalsgrupp.

Transit Stödgrupp

Gruppen sker två gånger per år (vår och höst) och den innehåller mötena med transkompetenta kuratorer och deltagare: trans-, icke-binära och ungdomar som har funderingar kring sin könsidentitet (15-25 år), bor i Stockholm, och är i transvården i Stockholmsregionen*.

*Både de som väntar på sitt första möte på ANOVA (de som har skickat remiss till transvård via vårdcentralen eller på egen hand) och de som har redan börjat med tidsbokninar på ANOVA.

Transit Samtalsgrupp

Gruppen sker två gånger per år (vår och höst) och den innehåller nio peer-to-peer-möten med Transit samtalsgruppsledare och deltagare: trans-, icke-binära och ungdomar som har funderingar kring sin könsidentitet (15-25 år) och bor i Stockholm.


TRANSIT söker samtalsgruppsledare: Utlysning för ansökningar

TRANSIT (våren 2022): Anmäl dig nu! / TRANSIT (spring 2022): Sign up now! 🏳️‍⚧️

Intervju om Transgender Day of Remembrance

TRANSIT Samtalsgrupp (hösten 2021): Ansökningar är öppna!

TRANSIT Stödgrupp (hösten 2021): Ansökningar är öppna!