Med anledning av Transgender Day of Remembrance 20 november vill RFSL Stockholm uppmärksamma några av våra aktiviteter för transpersoner och en av våra fantastiska medarbetare som arbetar för att stärka och synliggöra transpersoner i Stockholmsregionen. Därför kommer här en intervju med Ines som är med och driver vår TRANSIT-verksamhet:

Berätta lite om TRANSIT- vad är det och vad är din roll där?

TRANSIT är ett projekt som drivs av RFSL Stockholm och är inriktat på ungdomar (15-25 år) som har funderingar kring sin könsidentitet och/eller är i transvården i Stockholmsregion och syftet är att skapa gemenskap och stärka ungdomarna där de befinner sig i sin process. TRANSIT består av en stödgrupp som leds av transkompetenta kuratorer och en samtalsgrupp som leds av communitymedlemmar. På så sätt balanserar vi professionellt och peer-to-peer stöd till våra deltagare. Min roll i TRANSIT inkluderar kommunikation med deltagarna, logistisk och administrativ assistans för att underlätta mötena.

Vilka anser du vara de mest angelägna politiska eller sociala frågorna som transpersoner står inför i Stockholm idag?

a) Transpersoner väntar upp till två år på att få sin första tid inom transvården i Stockholm och kan vänta upp till tre år på könsbekräftande operationer. Av dessa skäl isolerar transpersoner sig ofta från allmänheten, känner sig inte bekväma att vara en del av vardagsaktiviteter, att arbeta eller att studera eftersom de helt enkelt inte är bekväma med kroppar de lever i och hur samhället uppfattar dem.

b) Transpersoner som helt avhumaniseras genom att nekas transvård medan de befinner sig i en asylprocess i Sverige som kan ta många år.

c) Offentliga debatter om lagförslag som bokstavligen relaterar till transliv och existens, men som förs av cispersoner – detta är ett absolut nonsens som kan likanas med en händelse i ett parallellt universum där transkvinnor diskuterar och bestämmer över ciskvinnors rätt till abort.

Har du några förslag på hur man uppmärksammar Transgender Day of Remembrance ?

Beroende på om du är transperson eller allierad. Om du är en transperson, beror på vilken typ av känsla Transgender Day of Remembrance stiger i dig. Om när du ser/läser hur många transpersoner har mördats det här året får dig att gå till mörka platser, stäng av sociala medier för den dagen. Om när du läser hur många transpersoner som har mördats gör dig arg, det är bra – tänk på hur du som en unik individ kan bidra till att bryta våldets cirkel och finnas där för ditt community! Om du är en allierad, uppmärksamma på ett sätt där du lovar dig själv att aldrig reducera icke-cis personer till en identitet – transcommunityt är mångsidig, har olika erfarenheter och förtjänar respekt för alla deras bidrag oavsett att de har inte samma utgångspunkt som du. Många allierade är fortfarande inte införstådda med den basala utgångspunkten.