Förtroendevalda

Vid årsmötet den 28 mars 2020 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.

Nästa ordinarie årsmöte är den 20 mars 2021 kl. 13.00.

Styrelse

Robert Sandström, Ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se

Du kan nå hela styrelsen på styrelse@stockholm.rfsl.se.

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.

Kongressombud

Styrelsen har i uppdrag att fyllnadsvälja ombud vid behov.

Nästa förbundskongress äger rum hösten 2021.