Förtroendevalda

Vid årsmötet den 20 mars 2021 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.

Styrelse

RFSL Stockholms styrelse består av 7 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och kassör. Utöver detta finns en ersättare. Du kan nå hela styrelsen på e-postadressen styrelsen@stockholm.rfsl.se.

Presidium

Lovise Haj Brade, Ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se / lovise.haj.brade@stockholm.rfsl.se

Tuomas Laulajainen, Vice ordförande
tuomas.laulajainen@stockholm.rfsl.se

Fredrik Eklöf, Kassör
fredrik.eklof@stockholm.rfsl.se

Ledamöter

Peter Tai Christensen

Sofia Åhlin

Monica Amante

Daniel Pramberg

Ersättare

Mikael Sandberg

Internrevisorer

Andreas Härnbo

Kerstin Axelsson

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.