Förtroendevalda

Vid årsmötet den 2024 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2024

Styrelse

RFSL Stockholms styrelse består av 7 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och kassör. Utöver detta finns en ersättare. Du kan nå hela styrelsen på e-postadressen styrelsen@stockholm.rfsl.se.

Presidium

Lovise Brade, Ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se / lovise.haj.brade@stockholm.rfsl.se

Johanna Larsson Stenquist, Vice Ordförande

Kassör:

Ashkan Nurzahi. 

Sekreterare:

Carl Housten.

Övriga ledamöter:

Jens Jonsson.

Mika Hammar.

Eray Termiz Güsmüs

Ersättare:

Jennie Graflund.

Verksamhetsrevisorer
Tuomas Laulajainen

Auktoriserad revisor
Josefine Fors, Grant Thornton

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.