Förtroendevalda

Vid årsmötet den 28 mars 2020 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2020.

Nästa ordinarie årsmöte är den 20 mars 2021 kl. 13.00.

Styrelse

Alexander Erwik och Mir Abu Reyad valdes vid årsmötet 2019 för en tvåårig mandatperiod.

Isa Wiman lämnade styrelsen i maj 2020. Ruth Reid och Ida Norberg lämnade styrelsen i juli 2020.

Du kan nå styrelsen på styrelse@stockholm.rfsl.se.

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.

Revisorer

Kongressombud

Styrelsen har i uppdrag att fyllnadsvälja ombud vid behov.

Nästa förbundskongress äger rum hösten 2021.