Förtroendevalda

Vid årsmötet den 23 mars 2019 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.

Nästa ordinarie årsmöte är den 28 mars 2020 kl. 13.00.

Styrelse

Kristofer Edlund valdes vid årsmötet 2018 på ett mandatperiod på två år.

Sedan årsmötet har Lisa Anderson, Marvin Brival, Moé Mourat, Linn Levin och Vilma Seth lämnat styrelsen. Vid sitt möte i juni valde styrelsen att utse Tuomas Laulajainen till ledamot efter Lisa Anderson. Vid sitt möte i juli valde styrelsen att utse Mir Abu Reyad till ledamot efter Moé Mourat. Vid sitt möte i augusti valde styrelsen att utse Mubasher Saeed till ledamot efter Linn Levin. Vid mötet i november valde styrelsen att utse Amelie Brant till ledamot efter Vilma Seth.

Du kan nå styrelsen på info@stockholm.rfsl.se.

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.

Revisorer

Kongressombud

 • Jacob Tardell
 • Kristofer Edlund
 • Ruth Reid
 • Anna Bosdotter Nilsson
 • Alexander Erwik
 • Lisa Anderson
 • Linn Levin
 • Moé Mourat
 • Tuomas Laulajainen
 • Vilma Seth
 • Mubasher Saeed
 • Amelie Brandt
 • Mir Abu Reyad

Styrelsen har i uppdrag att fyllnadsvälja ombud vid behov.

Nästa förbundskongress äger rum hösten 2021.