Förtroendevalda

Vid årsmötet den 20 mars 2021 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.

Styrelse

Lovise Haj Brade, Ordförande lovise.haj.brade@rfsl.se
Tuomas Laulajainen – vice ordförande

Fredrik Eklöf – kassör

Alexander Widegren – sekreterare
Peter Tai Christensen

Sime Edin

Robert Sandström

Mubasher Saeed
Alexander Erwik


Ersättare

Mikael Sandberg

Mir Reyad

Du kan nå hela styrelsen på styrelsen@stockholm.rfsl.se.

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.

Kongressombud

Styrelsen har i uppdrag att fyllnadsvälja ombud vid behov.

Nästa förbundskongress äger rum hösten 2021.