Förtroendevalda

Vid årsmötet den 2023 valdes följande förtroendevalda för verksamhetsåret 2023.

Styrelse

RFSL Stockholms styrelse består av 8 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och kassör. Utöver detta finns en ersättare. Du kan nå hela styrelsen på e-postadressen styrelsen@stockholm.rfsl.se.

Presidium

Lovise Haj Brade, Ordförande
ordforande@stockholm.rfsl.se / lovise.haj.brade@stockholm.rfsl.se

Tuomas Laulajainen, Vice ordförande
tuomas.laulajainen@stockholm.rfsl.se

Sophia Åhlin, Kassör

Ledamöter
Vera-Linn Lanängen
Angela Rossley
Johanna Larsson
Ulf Hillesöy
Måns Axelsson

Ersättare

Ashkan Nurzah

Ledamöter valda till årsmötet 2024
Monica Amante
Sophia Åhlin

Verksamhetsrevisorer
Fredrik Eklöf

Auktoriserad revisor
Josefine Fors, Grant Thornton

Valberedning

Du kan nå valberedningen på valberedning@stockholm.rfsl.se.

Mer om valberedningen.