Valberedning

Valberedningen är RFSL Stockholm beredningsorgan för de tillsättningsärenden som årsmötet beslutar om.

Årsmötet väljer valberedningen. Uppdraget är beskrivet i stadgarna § 5.8 och i valberedningens arbetsordning. Valberedningen ska ta fram förslag på styrelse, revisorer och kongressombud. Den ska också samla in förslag till nästa valberedning.

Valberedningens arbete är viktigt för att ta fram ett förslag till ny styrelse för nästa verksamhetsår.  Styrelsen är det högst beslutande organet och det är därför viktigt att den består av människor som kan representera hela organisationen och få alla medlemmar att känna sig representerade. Det är valberedningens uppdrag att presentera ett sådant förslag inför årsmötet.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vårt arbete, eller om du vill kandidera eller nominera någon till styrelsen eller något av de andra valen som årsmötet håller. Du kontaktar oss genom att maila valberedning@stockholm.rfsl.se!