Workshops

Våra workshops fokuserar på görandet. Här utgår vi ifrån er specifika verksamhet, era förutsättningar, frågeställningar och möjligheter. Bokar ni en workshop får ni en kunskapsgrund men också utrymme att jobba tillsammans i grupp i er verksamhet.

Deltagarantalet för en workshop kan vara upp till 40 personer – är deltagargruppen större än så tillkommer kostnader för ytterligare utbildare.

Har ni frågor kring vår utbildningsverksamhet kan ni kontakta oss.


Hbtqi-workshop 1 – normkritiska perspektiv:

Genom interaktiva övningar och kritiska samtal tittar vi närmare på normer i samhället och hur de påverkar vår professionella vardag. Vi fokuserar på heteronormen men utgår även ifrån intersektionella perspektiv. För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningen Hbtqi-grund 1a sedan tidigare eller ha likvärdiga kunskaper i personalgruppen.

Tid: 3 timmar

Pris: 30.000 kr exkl. moms


Hbtqi-workshop 2 – aktiva åtgärder:

Genom interaktiva övningar och kritiska samtal undersöker vi tillsammans er verksamhet. Vi utgår ifrån bland annat kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagstiftningen och från normkritiska perspektiv med fokus på heteronormen. Målet är att påbörja/utveckla arbetet med aktiva åtgärder (likabehandlingsarbetet) i verksamheten.

För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningarna Hbtqi-grund 1a och 1b alternativt workshop 1 sedan tidigare eller likvärdiga kunskaper i personalgruppen.

Tid: 3 timmar

Pris: 30.000 kr exkl. moms


Hbtqi-workshop 3 – utmaningar och dilemman:

I arbetet med inkludering, likvärdigt bemötande, normkritiska perspektiv och hbtqi-frågor kan det ibland dyka upp utmaningar och dilemman kopplade till yrkesvardagen. I den här workshopen utgår vi ifrån de utmaningar som ni upplever i just er verksamhet. Utbildarna utgår ifrån era frågor och handleder er genom gruppövningar och samtal.

För att boka denna workshop behöver ni minst ha tagit del av föreläsningarna Hbtqi-grund 1a och 1b alternativt Workshop 1 sedan tidigare eller likvärdiga kunskaper i personalgruppen.

Tid: 2 timmar

Pris: 20.000 kr exkl. moms


Klicka här för att boka er utbildning!