Gamla hjältars pris

Gamla hjältars pris 2019

RFSL Stockholm styrelse har valt att tilldela Monica Evadotter Gamla hjältars pris för att hon i 30 års tid varit engagerad i att skapa träffpunkter för lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder och därmed uppmärksammat en del av vårt community som ofta osynliggörs. Monica Evadotter grundade Club Golden Ladies i Stockholm 1989 efter att själv ha kommit ut i 40-årsåldern, och har också hjälpt till att starta upp lokalföreningar i andra delar av landet. Gamla hjältars pris tilldelas Monica Evadotter för att hon är en inspiration genom sitt oförtröttliga engagemang och sin välkomnande inställning att det aldrig är för sent att komma ut.

Bakgrund

Gamla hjältars pris går till en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer. Priset ska framförallt tilldelas personer som tidigare inte blivit tillräckligt uppmärksammade för sina insatser.

Gamla hjältars pris är en del av RFSL Stockholms årliga utmärkelser och delas ut under invigningen av Stockholm pride.

Tidigare pristagare

  • 2019: Monica Evadotter
  • 2018: Eva Bohlin (Lesbisk front)
  • 2017: George Svéd
  • 2016: Birgitta Stenberg
  • 2015: Anna Mohr och Staffan Hallin
  • 2014: Eva-Lisa Bengtsson
  • 2013: Maj-Briht Bergström-Walan