Gamla hjältars pris

Gamla hjältars pris 2021

RFSL Stockholm delar ut årets Gamla hjältars pris till Steve Sjöquist. 

Gamla hjältars pris tilldelas en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer.

RFSL Stockholm vill med Gamla hjältars pris tacka Steve för ett mångårigt engagemang i hiv-frågor. Steve var en aktiv volontär på Noaks Ark och jobbade mycket med utbildning. Under många år arbetade Steve för Sveriges Förenade Studentkårer med projektet Kunskap, Känsla Förnuft på landets studentkårer. Steve har skrivit flera böcker och varit en flitig föreläsare både i Sverige och utomlands.

Steve, du är en verklig hjälte som alla vi hbtqi-communityt har så oerhört mycket att tacka för. 

Bakgrund

Gamla hjältars pris går till en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer. Priset ska framförallt tilldelas personer som tidigare inte blivit tillräckligt uppmärksammade för sina insatser.

Gamla hjältars pris är en del av RFSL Stockholms årliga utmärkelser och delas ut under invigningen av Stockholm pride.

Tidigare pristagare

  • 2021: Steve Sjöquist
  • 2020: Barbro Westerholm
  • 2019: Monica Evadotter
  • 2018: Eva Bohlin (Lesbisk front)
  • 2017: George Svéd
  • 2016: Birgitta Stenberg
  • 2015: Anna Mohr och Staffan Hallin
  • 2014: Eva-Lisa Bengtsson
  • 2013: Maj-Briht Bergström-Walan