Riktlinjer för gåvor till RFSL Stockholm

Riktlinjerna är fastställda av styrelsen den 18 juni 2019.

Bakgrund

Gåvor till RFSL Stockholm och dess medlemsgrupper är mycket uppskattade. De utgör en viktig del i vår föreningsverksamhet.

Vad är en gåva?

En gåva är en överföring av något till någon annans ägo utan krav på ersättning. 

Gåvor till RFSL Stockholm är vanligen pengar men kan även vara gåvor i andra former som t.ex. utrustning, historiska minnen, kläder eller mat.

Anslag, bidrag, ersättningar eller liknande som vi får för ett visst uppdrag räknas inte som en gåva.

Ändamålsbegränsningar

Gåvor där givaren ställer krav på en viss användning (ändamålsbegränsning) måste bedömas av RFSL Stockholm innan de kan accepteras.

Om givaren ställer krav på användning som faller utanför föreningens stadgar kan gåvan aldrig accepteras och kommer i möjligaste mån att returneras.

Givarens identitet

Givarens identitet måste alltid vara känd av styrelsen. Gåvor som är anonyma för styrelsen kan inte accepteras och kommer i möjligaste mån att returneras. Föreningen kommer inte att utreda eller returnera anonyma gåvor vid värden under 500 kr.

Dokumentation av givarnas identitet hanteras i föreningens gemensamma redovisning.

Givare som skänker gåvor via Swish anses vara identifierade. 

Redovisning och rapportering

Alla gåvor till föreningen eller dess medlemsgrupper ska hanteras i föreningens gemensamma redovisning.

Andra gåvor än pengar ska rapporteras löpande till verksamhetschefen.

Frågor

Frågor kring RFSL Stockholms hantering av gåvor ska riktas till verksamhetschefen.