Författarna läser texter

Författarna i Jag är berättaren
brukar ha uppläsningar.
På bibliotek och dagliga verksamheter.

Författarna läser sina egna texter.
Och vi pratar lite om vårt projekt.

Vill du att vi kommer till ditt bibliotek?
Eller din dagliga verksamhet?

Hör av dig till:
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se