Författarna läser texter

Författarna i Jag är berättaren
brukar ha högläsning.
På bibliotek och dagliga verksamheter.
Och på Pride såklart. 😉
Under corona har vi filmade högläsningar.

Smakprov!
Författarna läser högt ur Min verklighet i DN:s film här.
Författarna läser högt ur Min makt under Västerås Pride här.

Vill du att vi kommer till ditt bibliotek?
Eller din dagliga verksamhet?
Eller filmar en högläsning?

Hör av dig till:
jo.tengblad.soder@stockholm.rfsl.se