Jag är berättaren

Jag är berättaren var ett projekt som gav ut lättlästa böcker
med personliga berättelser om att vara hbtq och funkis.

Alla böcker skrevs av hbtq-personer som bor i gruppbostad
eller jobbar på daglig verksamhet.

Alla böcker är gratis och går att ladda ner och lyssna på här nedanför.

Min verklighet
Vår första bok finns här!
Min stolthet
Vår andra bok finns här!
Min makt
Vår tredje bok finns här!
Författarna läser texter
Kolla på högläsningar här!
Tipslistan Säg stopp
Vår tipslista finns här!
Bokcirkel
Ha en bokcirkel!

Idén till Jag är berättaren kom från
RFSL Stockholms träffverksamhet Hbtq-hänget.

Jag är berättaren fick pengar från Allmänna Arvsfonden.
Projektet fanns i tre år.
Från september 2017 till november 2020.

Varje år gav projektet ut en lättläst bok.
Nästan varje vecka hade vi träffar.
På träffarna skrev och berättade vi genom olika övningar.
Ibland hade vi besök av kända hbtq-författare.

Det fanns nästan inga böcker om hbtq-personer som är funkis.
Det har Jag är berättaren ändrat på!

Har du frågor om projektet?
Hör av dig till oss!

Jag är berättaren fanns också på Instagram! 😉