Newcomers Stockholm

Vad är RFSL Newcomers?

Är du ny i Sverige?
Är du hbtqi-person och har sökt asyl?
Då är Newcomers Stockholm för dig!

Newcomers är ett nätverk inom RFSL för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers är en stödgrupp och en social mötesplats. Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

På våra regelbundna aktiviteter informerar vi om det svenska samhället, oftast med ett hbtq-perspektiv. Vi arrangerar bland annat svensklektioner, simträning, studiebesök och samtal i mindre grupper. Tillsammans deltar vi på olika festivaler och evenemang.

Newcomers erbjuder juridisk rådgivning i asylärenden, förberedelse inför asylutredning och stöd vid kontakter med myndigheter.

Newcomers arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. Vi strävar efter att öka kunskapen om de problem som asylsökande hbtq-personer möter i samhället, t ex i form av rasism, homofobi, transfobi, otrygghet, juridisk och social utsatthet.

Vem är en medlem i Newcomers Stockholm?

För att delta i våra aktiviteter måste du vara medlem i RFSL Stockholm.

Medlem i Newcomers kan man bli om man är HBTQ-person och asylsökande, är papperslös eller fått uppehållstillstånd senast för två år sedan. Du kan bli medlem i Newcomers Stockholm om du är medlem i RFSL Stockholm och tillhör Newcomers målgrupp.

För att bli medlem i gruppen måste du först komma på ett introduktionsmöte. På introduktionsmötet får du berätta om varför du vill bli medlem i RFSL Stockholm Newcomers. Du får också veta mer om vilka aktivitetet och tjänster vi erbjuder.

Bli medlem!

Bli volontär!

Kontakt

Du kan nå oss på newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se.