Kort om sex

Vår broschyr “Kort om sex för kvinnor som har sex med kvinnor” kom ut i reviderad upplaga 2022. Den finns tillgänglig på svenska, engelska, spanska, arabiska, franska och ryska. Texten är granskad av personer från målgruppen. Den finns i tryckt format och ska finnas tillsammans med vårt andra Kort om sex-material på Sexperternas hemsida.


Om du arbetar på en ungdomsmottagning, vårdcentral, testningsmottagning eller liknande i Stockholm och vill beställa, skriv antal och språk till följande adress: bestalla@stockholm.rfsl.se