Psykisk hälsa för Newcomers

Vi har ett nystartat projekt som fokuserar på psykisk hälsa för Newcomers. För mer information kontakta anna.winget@stockholm.rfsl.se.