Om RFSL Stockholm

RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL.
RFSL är en förkortning för
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter.

Vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter
oavsett sexualitet och könsidentitet.

RFSL Stockholm har många olika verksamheter
och jobbar med opinionsbildning.
Vi erbjuder utbildningar om hbtq och normkritik
och informerar om hivprevention och sexuell hälsa.

Vi har många olika medlemsgrupper och mötesplatser.
De finns som stärkande, trygga rum för hbtq-personer
och våra anhöriga och vänner.

Vi bjuder in till inspirerande medlemskvällar
och arrangerar fester och events.
Vi ser till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride.
Och mycket, mycket mer…

RFSL Stockholm är en medlemsorganisation.
Vår verksamhet drivs av vår styrelse,
andra ideella krafter och vårt kansli

Det finns flera olika sätt att engagera sig inom RFSL Stockholm.
Du kan vara medlem, volontär, givare eller besökare.
Välkommen hit med dina idéer och ditt engagemang!

Vi finns på Alsnögatan 7, hitta hit!