Om RFSL Stockholm

RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett sexualitet och könsidentitet.

RFSL Stockholm har många olika verksamheter och jobbar med opinionsbildning. Vi erbjuder utbildningar om hbtqi och normkritik och informerar om hivprevention och sexuell hälsa. Vi har många olika medlemsgrupper och mötesplatser. De finns som stärkande, trygga rum för hbtqi-personer och våra anhöriga och vänner. Vi bjuder in till inspirerande medlemskvällar och arrangerar fester och events. Vi delar ut årliga utmärkelser. Vi ser till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer…

RFSL Stockholm är en medlemsorganisation. Vår verksamhet drivs av vår styrelse, andra ideella krafter och vårt kansli. Det finns flera olika sätt att engagera sig inom RFSL Stockholm. Du kan vara medlem, volontär, givare eller besökare. Välkommen hit med dina idéer och ditt engagemang!

Vi finns på Alsnögatan 7, besök oss!