Hivprevention

Sedan många år driver RFSL Stockholm flera verksamheter inom området hiv och hälsa. Målet med vårt hivpreventiva arbete är att skapa en förbättrad sexualhälsa hos målgruppen. Vi arbetar även med att minska hiv och andra könssjukdomar hos vår målgrupp som består av homosexuella, bisexuella och transpersoner som har sex med män. Det gör vi genom att uppmuntra till testning samt informera om säkrare sex, könssjukdomar, kondomer och hälsa. I vårt arbete har vi personer som själva är ur målgruppen som gör uppsökande aktiviteter inom våra verksamheter Sexperterna och Testpoint.

Inom hiv och hälsa gör vi informationsmaterial i form av broschyrer som heter ”Kort om sex” i tre olika versioner: för msm, för ksk och för transpersoner. Dessa ger vi ut på fem olika språk. Vi gör även affischer och kampanjspecifikt material som ständigt uppdateras. På hiv och hälsa erbjuder vi också föreläsningar och utbildningar om sex, säkrare sex och njutning för målgrupperna. Vi utbildar dessutom i samtalsmetodik och kommunikation som rör sexualhälsa. Maila oss på sexhalsa@rfslstockholm.se

Vi delar ut gratis kondomer och glidmedel till målgruppen direkt hem i brevlådan. Gå till sexperterna.org och klicka på röda pricken längst ned till höger för att göra en beställning. Här kan du se vilka kondomer vi erbjuder och för att göra en beställning. Runt om på alla nattklubbar barer samt videoklubbar där målgrupperna finns har vi gratis kondomer och glidmedel, informationsmaterial i form av broschyrer och/eller affischer.

All fakta om säkrare sex, hiv, könssjukdomar och testning är granskad av Venhälsan. Mer om Venhälsan hittar du här.

Maila oss på sexhalsa@rfslstockholm.se.