Hälsa & stöd

Det var när hiv kom till Sverige som RFSL tog steget ut och började jobba med sexuell hälsa. Även om metoderna ser annorlunda ut idag än de gjorde då så är grundprinciperna för arbetet i stort sett desamma.

RFSL Stockholms hivprevention går ut på att öka kondomanvändandet och göra kondomen lättillgänglig i Stockholms län. Ökad kunskap kring hiv och könssjukdomar (STI) och stärkande av individens psykosociala hälsa är viktiga delar för att få en effektiv hiv-/STI-prevention. Andra viktiga delar är att marknadsföra testning och lära ut hur man förhandlar kring säkrare sex.

RFSL Stockholms hivpreventiva arbete riktar sig till alla män som har sex med män. I denna sektion ger vi även dig som identifierar dig som transperson samt kvinna möjlighet tips och råd på hur du kan ha säkert sex. Vi ger även information om vår migrationskonsulent, som erbjuder samtal med asylsökande och nyanlända personer.