Kvinnor i fokus

Här finner du material och information kopplat till RFSL Stockholms projekt Kvinnor i Fokus. Projektets målgrupp är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor, inkluderande cis, trans och ickebinära personer. Är du en del av målgruppen eller arbetar inom vården har vi massa nyttigt material och information för dig samlat här på hemsidan.

Inom projektet har vi tagit fram en rapport om målgruppens erfarenheter av vård och behov vid kommande vårdbesök, vilken du finner lite längre ned på hemsidan under rubriken ’Kvinnor i fokus: Rapporten’. Under det andra året av projektet har vi tillsammans med personer ur målgruppen tagit fram fem informationsfilmer och texter med målgruppen och deras behov i fokus. Du kan se dessa och läsa mer under rubrikerna ’Målgruppens rättigheter’, ’Hiv, hepatiter och syfilis’, ’Klamydia, gonorré och mykoplasma’, ’Cellprovtagning’ och ’Mammografi’. Arbetar du med mammografi och/eller cellprovtagning har vi även anpassat material för er under rubrikerna ’Material till mottagning som utför: Cellprov’ och ’Material till mottagning som utför: Mammografi’.

För närvarande uppdaterar vi får broschyr ’Kort om sex’, och den nya upplagan kommer snart ut här på sidan.

Vill du ha mer information om projektet eller beställa material; maila till fabienne.jonsson.endl@stockholm.rfsl.se.