Kvinnor i fokus

Här finner du material och information kopplat till RFSL Stockholms projekt Kvinnor i Fokus. Projektets målgrupp är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor och fittbärare som har sex med kvinnor och fittbärare. Till målgruppen hör även cis, transkvinnor och ickebinära personer. Är du en del av målgruppen eller arbetar inom vården har vi massa nyttigt material och information för dig samlat här på hemsidan.

Inom projektet har vi tagit fram rapporten ”Kvinnor i fokus”, om målgruppens erfarenheter av vård och behov vid kommande vårdbesök. Tillsammans med personer ur målgruppen har vi även tagit fram fem informationsfilmer och texter med målgruppen och deras behov i fokus. Arbetar du med mammografi och/eller cellprovtagning har vi anpassat material för er här också. Snart kommer även en uppdaterad version av broschyren ”Kort om sex” upp här på hemsidan.

Vill du ha mer information om projektet eller beställa material, maila till fabienne.jonsson.endl@stockholm.rfsl.se.

Resurser för dig