Kvinnors hälsa i fokus

RFSL Stockholms hiv & hälsa-avdelning har utvidgats med ett nytt projekt med lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor som målgrupp. Projektet Kvinnors hälsa i fokus är beviljat med medel från Jämställdhetsmyndigheten och pågår under 2023.

Under 2022 hade vi projektet Kvinnor i fokus som resulterade i rapporten Kvinnor i fokus . Rapporten kan du ladda ner som pdf här nedan eller kontakta projektledaren på fabienne.jonsson.endl@stockholm.rfsl.se för att beställa rapporten gratis.

Målet med projektet Kvinnors hälsa i fokus är att skapa bättre förutsättningar för att målgruppen ska våga söka vård. Detta var något som kom fram under första projektåret, att det efterfrågas av stora delar av målgruppen. För att uppnå det målet kommer vi att producera och distribuera målgruppsanpassad information om testning för hiv, könssjukdomar, cellprovtagning och mammografi. Dels genom att producera fem informationsfilmer med målgruppspersoner i huvudrollerna, dels genom att ta fram material för mottagningar som erbjuder cellprovtagning och mammografi. Vi kommer även revidera broschyren ”Kort om sex för kvinnor som har sex med kvinnor” som ges ut på sex språk. Dessutom kommer vi att ta fram ett utbildningskoncept baserat på resultat från år ett och utbilda tre testningsmottagningar om målgruppens specifika behov i kontakt med vården.

Här hittar du vår lista över ställen där du gratis kan testa dig för könssjukdomar i Stockholm.

Till alla dessa aktiviteter kommer vi även att hålla i fokusgrupper, tillhör du målgruppen och/eller arbetar inom vården – maila projektledaren om du vill delta.

Detta projekt är en fortsättning på första året och de är unika i sitt slag. Vi på RFSL Stockholm är väldigt glada över att äntligen få göra något på detta tema med och för målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnor. Vi planerar att göra fler projekt framöver med och för målgruppen. 

Vill du ha mer information om projektet eller beställa rapporten; maila till fabienne.jonsson.endl@stockholm.rfsl.se.