Kvinnor i fokus – rapporten

Under 2022 drev hiv & hälsa på RFSL Stockholm projektet Kvinnor i fokus med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Målgruppen för projektet är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor. Målgruppen omfattar även cis- och transkvinnor samt icke-binära.

Målet med projektet var ökad kunskap om målgruppens behov vid vårdkontakter och vilka hälsofrämjande åtgärder som behövs för att på sikt uppnå jämställd hälsa. Underlaget till denna rapport kommer från 15 djupintervjuer med personer ur målgruppen, över 800 enkätsvar samt flertalet träffar med en fokusgrupp bestående av målgruppspersoner.

I rapporten tar vi upp teman som: demografi om målgruppen, friskhet gällande psykisk och fysisk hälsa, öppenhet inom vården, vård man inte vill söka för, förbättringsmöjligheter för vårdpersonal samt vad målgruppen vill lära sig mer om.

Rapporten riktar sig till vårdpersonal och andra yrken som möter målgruppen, organisationer och givetvis målgruppen själva. Vår förhoppning är att rapporten ska spridas till så många som möjligt.

Vill du ha tryckta exemplar, undrar något om rapporten eller projektet? Kontakta projektledaren på fabienne.jonsson.endl@stockholm.rfsl.se för att beställa rapporten gratis.

Rapporten går även att ladda ner som pdf här: