Hitta vård och stöd

Längre ned på denna sida hittar du telefonnummer vid kris.


Många personer bär på tankar och funderingar som kan vara givande att diskutera med en professionell rådgivare, terapeut, kurator, psykolog eller liknande. Det finns hjälp att få av många professionella som har erfarenhet av att möta hbtqi+ personer. Om du vill söka professionellt samtalsstöd kan du till exempel vända dig till primärvården via 1177.se.

I Stockholm kan du, till exempel, vända dig till: 


RFSL bedriver också en stödmottagning för hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld, som du kan läsa mer om på rfsl.se/verksamhet/stod/stodmottagning/


Telefonnummer vid kris

Ibland kan livet kännas tufft. Oavsett vad du går igenom så finns det personer att prata med och som vill lyssna på dig. Här finns kontakter som du kan använda om du eller någon i din närhet behöver stöd. Vid akuta situationer eller akut självmordsrisk ring alltid SOS Alarm på 112. 


 • Anhöriglinjen – 0200 239 500
 • Anonyma alkoholister – 08 720 38 42
 • Anonyma narkomaner – 0771 13 80 00
 • Brottsofferjouren – 116 006
 • Jourhavande medmänniska – 08 702 16 80 
 • Kvinnofridslinjen – 020 50 50 50
 • Självmordslinjen (Mind) öppet 24/7 – 90 101
 • Sexperternas samtalsmottagning – 073 520 51 94
 • Stödlinjen för män – 020 80 80 80
 • Stödlinjen för transpersoner – 020 55 00 00
 • Regnsbågslinjen (Kyrkans SOS) – 0770 55 00 10
 • RFSL Stödmottagning – 020 34 13 16
 • Vårdguiden öppet 24/7 – 1177