Material cellprovtagning

Kvinnor och ickebinära som har sex med kvinnor är inte sällan med om fördomsfulla
bemötande under cellprovtagning och andra vårdmöten. Därför har vi tagit fram en
kort pamflett som informerar om gruppens rättigheter tillsammans med några
bemötandetips för er som jobbar inom vården! Pamfletten finns att beställa i tryckt
format men även att ladda ned för utskrift här nedan på hemsidan.

Arbetar du på en mottagning som utför cellprovtagning i Stockholm och vill beställa
material, maila till antal och adress till: bestalla@stockholm.rfsl.se