Broschyr: Kort om sex

Vår broschyr “Kort om sex för kvinnor som har sex med kvinnor” finns nu snart i reviderad upplaga, som gjorts i samverkan med personer ur målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor. Den finns tillgänglig på svenska, engelska, spanska, arabiska, franska och ryska. Den finns att beställa i tryckt format och finns även tillgängligt digitalt här på sidan, samt tillsammans med vårt andra Kort om sex-material för transpersoner och män som har sex med män på Sexperternas hemsida.

Om du arbetar på en ungdomsmottagning, vårdcentral, testningsmottagning eller liknande i Stockholm och vill beställa, skriv antal och språk till följande adress: bestalla@stockholm.rfsl.se

Nedan kan du ladda ned tidigare versionen av broschyren tills den nya upplagan är färdig.