Prata Om Det: Samtalsgrupperna

Vill du snacka sex och samtycke? Samtalsgrupperna är en del av pilotprojektet ”Prata om Det,” som RFSL Stockholm driver på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Målet är att du ska få verktyg som hjälper dig att känna dig trygg, njuta av sex och trivas i dina relationer på egna villkor som htbq-person.

Det finns tre separata grupper att anmäla sig till. I varje grupp finns två samtalsledare med relevant utbildning, som ansvarar för att samtalsklimatet är tryggt. Samtalen förs på en generell nivå, medan personliga reflektioner görs individuellt. Ingen är tvungen att dela något om sig själv om den inte vill.

Exempel på teman: 

  • Vad är egentligen samtycke och varför är det så svårt ibland?
  • Vad är sexuella gråzoner egentligen?
  • Kan man samtycka till sex trots att man egentligen inte vill ligga? 
  • Varför blir det i så fall så?
  • Spelar det någon roll att man är hbtqi-person när det kommer till samtycke?
  • Vad är egentligen bra sex?
  • Vad kan jag göra för att få ett riktigt härligt sexliv?

Anmälan: För att anmäla dig eller ställa frågor om programmet, skicka ett mejl till: suzann.larsdotter@stockholm.rfsl.se

Datum och praktiska detaljer:
Träffarna äger rum på kvällstid i RFSLs Stockholms lokaler på Alsnögatan 7. Grupperna ses vid åtta tillfällen med start i februari. Vi bjuder alla som deltar på kvällsfika. 


Samtalsgruppen för män som har sex med män (8 tillfällen):
12 februari 18:00 – 20:00
26 februari 18:00 – 20:00
11 mars 18:00 – 20:00
25 mars 18:00 – 20:00
8 april 18.00 – 20:00
22 april 18:00 – 20:00
6 maj 18:00 – 20:00
20 maj 18:00 – 20:00

Samtalsgruppen för transpersoner (8 tillfällen):
Transpersoner är också välkomna att delta i någon av de andra grupperna.
15 februari 18:00 – 20:00
29 februari 18:00 – 20:00
14 mars 18:00 – 20:00
28 mars 18:00 – 20:00
11 april 18.00 – 20:00
25 april 18:00 – 20:00
9 maj 18:00 – 20:00
23 maj 18:00 – 20:00

Samtalsgruppen för kvinnor som har sex med kvinnor (8 tillfällen):
19 februari 18:00 – 20:00
4 mars 18:00 – 20:00
18 mars 18:00 – 20:00
1 april 18.00 – 20:00
15 april 18:00 – 20:00
29 april 18:00 – 20:00
13 maj 18:00 – 20:00
27 maj 18:00 – 20:00