Styrande dokument

Denna sida redovisar aktuella stadgar och styrande dokument som har fastställts av årsmötet eller styrelsen.

Stadgar

Föreningens stadgar antogs vid årsmötet den 23 mars 2019. De ersatte då tidigare stadgar i sin helhet.

Styrdokument fastställda av årsmötet

Årsmötesprotokoll

Styrdokument fastställda av styrelsen

Arkiv

Se arkiv för verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och årsmöteshandlingar samt andra väsentliga handlingar för föreningens historia. Läs äldre nyhetsbrev för mer information.