75APG85JIS_89006638_Front.jpg

 

♥ ♥ ♥ JULAFTON hos RFSL STOCKHOLM ♥ ♥ ♥
English below!
Varmt välkommen att fira Rainbow Jul på Hyllan i RFSL Huset, en fin tradition med möten över alla gränser.
RFSL Stockholm bjuder på julmat, allt från skinka till vegan och trevligt häng, allsång med specialskrivna texter, dans kring granen och andra roligheter. Vill du spela, sjunga, dansa, uppträda så får du mer än gärna göra det!
Kontakta Åsa 0708-247237 eller Caisa 0760673720 om du vill hjälpa till eller uppträda.
Ingen föranmälan behövs! Ta gärna med en vän om du vill. Allt är gratis, inga julklappar, men vi har frivillig insamling till Egalia.
Firandet är alkohol- o drogfritt och religiöst neutralt.
Viktigt! För att komma in: använd porttelefonen och sen ringklocka Hyllan.


♥ ♥ ♥ Rainbow JUL at RFSL STOCKHOLM ♥ ♥ ♥
Welcome to celebrate Rainbow Jul at Hyllan in RFSL house, a fine tradition of meetings across all borders .
RFSL Stockholm offers Jul dinner, everything from ham to vegan. Nice hang, songs with specially written texts, dancing and other fun stuff. If you want to play, sing, dance, perform you are welcome to do it !


Contact Åsa 0708-247237 or Caisa 0760673720 if you would like to help or perform.
No pre-registration required! Bring a friend if you wish. Everything is free, no presents, but we have a voluntary collection to Egalia.


The celebration is completely alcohol/drugfree and religiously neutral.
Important! To enter: use the intercom and then doorbell Hyllan.