Vi heter Evelina och Nina och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola. Under termin 5 kommer vi att genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att undersöka transsexuella personers upplevelse av bemötande i hälso- och sjukvård. Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med personer som väljs utifrån följande kriterier; lever som transsexuell, är över 18 år och svensktalande, har varit i kontakt med svensk hälso- och sjukvård någon gång under de senaste två åren, samt under denna tidpunkt levt som transsexuell.

Vi är tacksamma om Ni skulle vilja ställa upp. Ni är viktiga och Era berättelser behövs!

Inga personuppgifter kommer att vara synliga i den färdiga studien och allt material behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transskriberas dessa för att genomgå vidare analys. Det inspelade materialet raderas efter färdigställt arbete.

Har Du frågor angående studien eller är Du intresserad av att delta? Tveka i så fall inte att kontakta oss så informerar vi mer.

Med vänlig hälsning

Evelina Renström och Nina Saffo
Sophiahemmet Högskola

E-postadress: evelina.renstrom@stud.shh.se , nina.saffo@stud.shh.se