Den här veckan infaller Asexual Awareness Week. Syftet med veckan är att uppmärksamma asexualitet, aromantik och demisexualitet. Många känner inte till vad begreppen innebär och kampanjen vill hjälpa till att sprida kunskap.

På deras hemsida kan du lära dig mer: http://www.asexualawarenessweek.com/