Vi kommer att ses för en träff söndag 3/10 kl 15-18 i RFSL Stockholms lokaler där vi kommer spela brädspel, fika och prata.
Våra träffar är öppna för alla på det asexuella och/eller aromantiska spektrumet samt för folk som är nyfikna eller funderande kring sin läggning.

Mer information finns på vår Facebooksida: Asexuell/Aromantisk Gemenskap