Svenska nedan

Newcomers Stockholm is a members’ group at  RFSL Stockholm for LGBTIQ+ migrants and asylum seekers in Stockholm. We support our members with a team of devoted employees and volunteers who assist with legal counseling, job search support, sports activities, Swedish classes, and a language café. In addition, we have mental health support groups for newly arrived queer persons, event organization, and activity planning based on the members’ needs and requests.

Bild: Stefan Fors, QX (Stockholm Pride 2022).

What are we looking for? 

 • We are looking for engaged volunteers who would like to join our team and help facilitate our activities, events, and workshops based on the current needs and your areas of interest.

Who are you?

 • Someone who has knowledge/experience in working with the queer community and/or newly arrived

OR

 • Someone who has knowledge/experience in facilitating creative/art activities or  sports activities

OR

 • Someone who has knowledge/experience in  teaching the Swedish language

OR

 • Someone knowledgeable about the Swedish labor market and contacting government institution

            OR

 • Someone with an educational background in psychology or experience in facilitating mental health support groups.

Note that some of our activities have a peer-to-peer methodology as its base, meaning that a facilitator also identifies as LGBTIQ+ and has the migrant experience to help create a safe, empowering, and separatist setting for our members.

How to apply?

Please send an email to newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se  (deadline: 7 September 2022) containing your CV  and motivation letter that answers the following:

 1. Why do you want to become a volunteer for RFSL Stockholm Newcomers?
 2. What knowledge and/or experience do you have that you think might be useful within our activities?
 3. Which languages do you speak?

All selected applicants will be contacted the latest 9 September 2022, where you will get information about the volunteer training program and additional steps.

________________________________________

Newcomers Stockholm är en medlemsgrupp på RFSL Stockholm för HBTQI+ migranter och asylsökande i Stockholm. Vi stöttar våra medlemmar med ett team av fantastiska  medarbetare och volontärer som hjälper till med juridisk rådgivning, jobbsökarstöd, sportaktiviteter, svensklektioner och språkcafé. Utöver det har vi stödgrupper för psykisk hälsa för  nyanlända queer personer, evenemangsorganisation och aktivitetsplanering utifrån medlemmarnas behov och önskemål.

Vad letar vi efter?

Vi söker engagerade volontärer som vill vara med i vårt team och hjälpa till med att underlätta våra aktiviteter, evenemang och workshops utifrån de aktuella behoven och dina intresseområden.

Vem är du?

 • Du  har kunskap/erfarenhet av att arbeta med queer community och/eller nyanlända

ELLER

 • Någon som har kunskap/erfarenhet av att underlätta kreativa/konstnära aktiviteter eller idrottsaktiviteter

ELLER

 • Du  har kunskap/erfarenhet inom undervisning i svenska språket

ELLER

 • Du  är kunnig om den svenska arbetsmarknaden och att kontakta myndigheter

ELLER

 • Du  har en utbildningsbakgrund inom psykologi eller du är någon som har erfarenhet av att underlätta stödgrupper för psykisk hälsa

Observera att vissa av våra aktiviteter har en peer-to-peer-metodik som bas, vilket innebär att en mötesledare också identifierar sig som HBTQI+ och har migranterfarenhet.  På det sättet skapar vi ett säkert, empowering och separatistiskt rum för våra medlemmar.

Hur du ansöker?

Skicka ett mail till newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se (deadline: 7 september 2022) innehållande ditt CV och motivationsbrev som svarar på följande:

 1. Varför vill du bli volontär för RFSL Stockholm Newcomers?
 2. Vilken kunskap och/eller erfarenhet har du som du tror kan vara användbar inom vår verksamhet?
 3. Vilka språk talar du?

Alla utvalda sökande kommer att kontaktas senast 9 september 2022 där du får information om volontärutbildningen och ytterligare steg.